Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wprowadzenie do zarządzania projektami zespołowymi- wybrane metody i techniki

Prowadzący: mgr Karolina Pieniowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 16:45 - 18:15
2. środa 24.10.2018 16:45 - 18:15
3. środa 7.11.2018 16:45 - 18:15
4. środa 14.11.2018 16:45 - 18:15
5. środa 21.11.2018 16:45 - 18:15
6. środa 28.11.2018 16:45 - 18:15
7. środa 5.12.2018 16:45 - 18:15
8. środa 12.12.2018 16:45 - 18:15
9. środa 19.12.2018 16:45 - 18:15
10. środa 9.01.2019 16:45 - 18:15
11. środa 16.01.2019 16:45 - 18:15
12. środa 23.01.2019 16:45 - 18:15
13. środa 30.01.2019 16:45 - 18:15
14. środa 6.02.2019 16:45 - 18:15
15. środa 13.02.2019 16:45 - 18:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem szkolenia jest wprowadzenie do zarządzania projektami, głównie projektami IT. Uczestnicy poznają techniki i pojęcia z zakresu zarządzania projektami oraz jego podstawy teoretyczne. Słuchaczom zostaną przedstawione role poszczególnych członków zespołu projektowego oraz kierownika projektu.

Tematyka kursu

Metodyki zarządzania projektami.

Efekty kształcenia

Słuchacz po kursie będzie potrafił:

 

 • wymienić najpopularniejsze stosowane metodyki zarządzania projektami,
 • opisać cykl życia projektu informatycznego (koncepcja, wymagania, planowanie, projektowanie, konstrukcja, dostarczenie, zamknięcie)
 • opisać na czym polegają i jakie czynności są podejmowane na poszczególnych etapach realizacji projektu,
 • wymienić role kierownika projektu oraz jego obowiązki w kolejnych etapach prowadzenia projektu,
 • wyjaśnić czym jest ryzyko projektowe,
 • wyjaśnić zasady zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • wyjaśnić na czym polega plan komunikacji w projekcie,
 • opracować samodzielnie podstawy projektu informatycznego,
 • stworzyć plan zarządzania projektem.

Metody pracy

 • Elementy wykładowe – przekazanie wiedzy teoretycznej
 • Ćwiczenia dyskusyjne
 • Ćwiczenia z podziałem na role
 • Projekt – opracowanie planu zarządzania przykładowego projektu IT

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test wielokrotnego wyboru.