Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Współczesna fizyka a wyobraźnia. Czy kosmos jest materią, falą, czy informacją?

Prowadzący: prof. Henryk Szydłowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 15.01.2019 18:00 - 19:30
2. wtorek 22.01.2019 18:00 - 19:30
3. wtorek 29.01.2019 18:00 - 19:30
4. wtorek 5.02.2019 18:00 - 19:30
5. wtorek 12.02.2019 18:00 - 19:30
6. wtorek 19.02.2019 18:00 - 19:30
7. wtorek 26.02.2019 18:00 - 19:30
8. wtorek 5.03.2019 18:00 - 19:30
9. wtorek 12.03.2019 18:00 - 19:30
10. wtorek 19.03.2019 18:00 - 19:30
11. wtorek 26.03.2019 18:00 - 19:30
12. wtorek 2.04.2019 18:00 - 19:30
13. wtorek 9.04.2019 18:00 - 19:30
14. wtorek 16.04.2019 18:00 - 19:30
15. wtorek 23.04.2019 18:00 - 19:30

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Poznanie i zrozumienie istoty tych elementów współczesnej wiedzy przyrodniczej, które zmuszają do rewizji wyobrażeń o materii i wszechświecie, a które stały się podstawą teoretyczną chemii, biologii molekularnej, elektroniki i kosmologii. 

Treść wykładów będzie przedstawiona w sposób popularny, a czas przeznaczony na konwersację umożliwi wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

Tematyka kursu

Metodologia nauk przyrodniczych:

Nauka a  paranauka

Fale i ich własności

Dualizm światła i materii

Teleportacja kwantowa

Cząstki elementarne

Nieoznaczoność Heisenberga

Kwantowo-mechaniczny model atomu

Budowa wszechświata

Dzieje wszechświata

Rzeczywistość wirtualna

Początek wszechświata

Inflacja wszechświata i jej dowody

Modele wszechświata

Wszechświat wirtualny

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

Zna i rozumie współczesną wiedzę przyrodniczą w tym:

Metodologię badań naukowych

Dualizm falowo korpuskularny materii                    

Kwantowo-mechaniczny model materii

Powstanie i ewolucję wszechświata

Standardowy model cząstek elementarnych

Hipotezy powstania wszechświata.

Niewspółmierność potocznej wyobraźni i współczesnej wiedzy przyrodniczej

Podstawy aktualnych badań i osiągnięć naukowych

Literaturę fantastyczno-naukową

Metody pracy

Wykłady (po każdym wykładzie przewiduje się możliwość dyskusji  -  konwersacja).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Warunki uzyskania potwierdzenie uczestnictwa są określone w regulaminie. Warunkiem uzyskania oceny egzaminacyjnej jest uczestnictwo w zajęciach napisanie eseju na temat uzgodniony z wykładowcą oraz weryfikacja stopnia opanowania materiału (egzamin) określona w regulaminie.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów