Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Współczesne prezentacje multimedialne- PowerPoint i PREZI. Warsztaty z zakresu umiejętności miękkich i technicznych

Prowadzący: dr Konrad Dominas


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 350,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.01.2018 18:45 - 21:00
2. czwartek 25.01.2018 18:45 - 21:00
3. czwartek 1.02.2018 18:45 - 21:00
4. czwartek 8.02.2018 18:45 - 21:00
5. czwartek 15.02.2018 18:45 - 21:00
6. czwartek 22.02.2018 18:45 - 21:00
7. czwartek 1.03.2018 18:45 - 21:00
8. czwartek 8.03.2018 18:45 - 21:00
9. czwartek 15.03.2018 18:45 - 21:00
10. czwartek 22.03.2018 18:45 - 21:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie umiejętności miękkich (stres podczas prezentacji; kontekst prezentacji; dobry/zły prezenter, reakcja publiczności itp.) związanych z wystąpieniami publicznymi oraz prezentacjami multimedialnymi;
 • doskonalenie umiejętności informatycznych w programie PowerPoint (m.in. zaawansowane formatowanie elementów graficznych, wykresy, multimedia);
 • doskonalenie umiejętności typograficznych w prezentacjach multimedialnych – dobór odpowiednich czcionek i tła; wielkość czcionki, wstawianie bloków tekstowych itp.
 • kształtowanie sposobów czytelnego, zrozumiałego i treściwego przedstawiania prezentacji multimedialnych;
 • poznanie najważniejszych właściwości programu PREZI;
 • tworzenie i formatowanie prezentacji w programie PREZI.

Tematyka kursu

Zakres umiejętności miękkich – część wspólna dla programu PowerPoint i PREZI:

 • treść i kontekst prezentacji multimedialnych;
 • trójkąt skutecznej prezentacji – łączenie umiejętności miękkich z wiedzą informatyczną;
 • czasowy podział prezentacji;
 • dobry i zły prezenter;
 • rozpoczynanie i kończenie prezentacji;
 • cechy dobrego celu prezentacji;
 • sposoby osiągania celu prezentacji;
 • elementy absorbujące uwagę słuchacza;
 • stres podczas prezentacji;
 • komunikacja podczas prezentacji;
 • elementy savoir-vivre’u w prezentacjach i wystąpieniach publicznych.

 

Zakres umiejętności technicznych:

 • zaawansowane formatowanie elementów multimedialnych w programie PowerPoint;
 • typografia w prezentacjach multimedialnych – kolory, grafika, czcionki i tło w prezentacjach multimedialnych (dotyczy zarówno programu PowerPoint, jak i PREZI);
 • stworzenie konta online w programie PREZI;
 • poznanie interfejsu programu PREZI;
 • tworzenie prostych i zaawansowanych prezentacji w PREZI.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • wie, czym jest kontekst prezentacji multimedialnych i jakie jest jego znaczenie podczas wystąpienia;
 • zna i potrafi wykorzystać umiejętności pozwalające redukować stres podczas prezentacji;
 • wie, jak umiejętnie komunikować się ze słuchaczami;
 • wie, jakich błędów powinien unikać dobry prezenter;
 • zna podstawowe zasady savoir-vivre’u w czasie wystąpień;
 • potrafi we właściwy sposób dobrać kolor, tło oraz czcionki w prezentacji;
 • potrafi formatować prezentacje w programie PowerPoint;
 • potrafi założyć konto w programie PREZI;
 • zna najważniejsze elementy programu PREZI i potrafi je umiejętnie wykorzystać;
 • potrafi stworzyć prezentację w programie PREZI.

Metody pracy

 • w przypadku doskonalenia umiejętności technicznych – indywidualna praca uczestnika przy stanowisku komputerowym;
 • w przypadku umiejętności miękkich – wykład interaktywny; praca w małych grupach zespołowych; dyskusje; techniki kreatywne wydobywające posiadany potencjał uczestników warsztatów; omawianie i analizowanie problematyki warsztatów.

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 • stworzenie i zaprezentowanie siedmiominutowej prezentacji w programie PowerPoint lub PREZI (egzamin nie jest obowiązkowy)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów