Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Współczesny angielski: komunikacja ustna w oparciu o materiały autentyczne (od poziomu B2 plus)

Prowadzący: mgr Tomasz Szczegóła


Liczba godzin: 21


Cena kursu: 375,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 17:30 - 19:45
2. poniedziałek 30.01.2023 17:30 - 19:45
3. poniedziałek 6.02.2023 17:30 - 19:45
4. poniedziałek 13.02.2023 17:30 - 19:45
5. poniedziałek 20.02.2023 17:30 - 19:45
6. poniedziałek 27.02.2023 17:30 - 19:45
7. poniedziałek 6.03.2023 17:30 - 19:45

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2+ przy pomocy stymulujących ćwiczeń konwersacyjnych opartych na internetowych materiałach autentycznych. Kurs będzie uwzględniał jednocześnie rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, poszerzanie słownictwa oraz ugruntowanie zagadnień gramatycznych.

Tematyka kursu

Kursanci będą rozwijać język niezbędny do lepszego rozumienia i wypowiadania się na temat współczesnych zagadnień poprzez aktywny kontakt ze starannie dobranymi materiałami autentycznymi.

Efekty uczenia się

- posługuje się sprawnie internetowymi narzędziami wspomagającymi naukę (m.in. słowniki Longman i Oxford, korpus iWeb, youglish.com)

- potrafi we własnym zakresie poszerzać słownictwo w oparciu o materiały autentyczne

- lepiej rozumie autentyczne nagrania audio/wideo

- wypowiada się na różnorodne bieżące tematy w oparciu o materiały autentyczne

- omawia autentyczne materiały audio/wideo pod kątem języka i treści

- potrafi dyskutować o reklamach i je interpretować

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim. Kursanci będą mieli możliwość rozwijać umiejętność mówienia, słuchania i czytania poprzez różnorodne ćwiczenia oparte na autentycznych materiałach audio (programy radiowe, podcasty), wideo (krótkie reportaże, filmy krótkometrażowe, reklamy) oraz wizualnych (fotografie prasowe, reklamy, komiksy, blogi) i krótkich materiałach tekstowych. Przewidziana jest praca indywidualna, w parach oraz małych grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin będzie miał formę ustną i będzie oparty na materiałach przerobionych w trakcie kursu.