Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Współczesny angielski: komunikacja ustna w oparciu o materiały autentyczne (od poziomu B2 plus)

Prowadzący: mgr Tomasz Szczegóła


Liczba godzin: 21


Cena kursu: 375,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.10.2022 17:45 - 20:15
2. poniedziałek 31.10.2022 17:45 - 20:15
3. poniedziałek 7.11.2022 17:45 - 20:15
4. poniedziałek 14.11.2022 17:45 - 20:15
5. poniedziałek 21.11.2022 17:45 - 20:15
6. poniedziałek 28.11.2022 17:45 - 20:15
7. poniedziałek 5.12.2022 17:45 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2+ przy pomocy stymulujących ćwiczeń konwersacyjnych opartych na internetowych materiałach autentycznych. Kurs będzie uwzględniał jednocześnie rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, poszerzanie słownictwa oraz ugruntowanie zagadnień gramatycznych.

Tematyka kursu

Kursanci będą rozwijać język niezbędny do lepszego rozumienia i wypowiadania się na temat współczesnych zagadnień poprzez aktywny kontakt ze starannie dobranymi materiałami autentycznymi.

Efekty uczenia się

- posługuje się sprawnie internetowymi narzędziami wspomagającymi naukę (m.in. słowniki Longman i Oxford, korpus iWeb, youglish.com)

- potrafi we własnym zakresie poszerzać słownictwo w oparciu o materiały autentyczne

- lepiej rozumie autentyczne nagrania audio/wideo

- wypowiada się na różnorodne bieżące tematy w oparciu o materiały autentyczne

- omawia autentyczne materiały audio/wideo pod kątem języka i treści

- potrafi dyskutować o reklamach i je interpretować

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim. Kursanci będą mieli możliwość rozwijać umiejętność mówienia, słuchania i czytania poprzez różnorodne ćwiczenia oparte na autentycznych materiałach audio (programy radiowe, podcasty), wideo (krótkie reportaże, filmy krótkometrażowe, reklamy) oraz wizualnych (fotografie prasowe, reklamy, komiksy, blogi) i krótkich materiałach tekstowych. Przewidziana jest praca indywidualna, w parach oraz małych grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin będzie miał formę ustną i będzie oparty na materiałach przerobionych w trakcie kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów