Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Współpraca międzyinstytucjonalna wśród pracowników instytucji pomocowych

Prowadzący: mgr Agnieszka Nymś-Górna


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 29.10.2020 16:30 - 19:30
2. czwartek 5.11.2020 16:30 - 19:30
3. czwartek 12.11.2020 16:30 - 19:30
4. czwartek 19.11.2020 16:30 - 19:30
5. czwartek 26.11.2020 16:30 - 19:30
6. czwartek 3.12.2020 16:30 - 19:30
7. czwartek 10.12.2020 16:30 - 19:30
8. czwartek 17.12.2020 16:30 - 18:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć dotyczących współpracy, pracy socjalnej i resocjalizacji.

Uporządkowanie wiedzy na temat systemu pomocy społecznej i roli aktywizacji klientów.

Rozwinięcie zdolności doboru odpowiednich metod, technik do rozwiązania określonych problemów.

Rozwinięcie wrażliwości na potrzeby i problemy drugiego człowieka oraz stosowanie zasad etyki zawodowej.

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie.

Tematyka kursu

1.Współpraca międzyinstytucjonalna – definicje i dylematy

2.Organizacja systemu pomocy społecznej w Polsce

3.Mapy problemów społecznych

4.Proces decyzyjny w diagnozie przypadku

5.Modele współpracy międzyinstytucjonalnej

6.Praca socjalna a resocjalizacja

7.Koszyki usług dla klientów

8.Zaliczenie i warsztat podsumowujący.

Efekty kształcenia

Uczestnik wzbogaca swoją wiedzą dotyczącą możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej.

Uczestnik rozróżnia zagrożenia egzystencjalne towarzyszące współczesnemu człowiekowi.

Uczestnik rozpoznaje problemy w środowisku życia człowieka, stosuje wybrane formy i metody pracy z osobami wymagającymi interwencji.

Uczestnik jest wrażliwy na potrzeby i problemy drugiego człowieka.

Metody pracy

 • burza mózgów,
 • dyskusja,
 • wykład konwersatoryjny,
 • gra dramowa,
 • mapa myśli,
 • film,
 • konsultacje grupowe,
 • ćwiczenia praktyczne w parach i małych grupach,
 • klasyczna metoda problemowa,
 • praca warsztatowa z elementami Design Thinking,
 • opcjonalnie: lektura tekstów źródłowych.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.