Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wstęp do badań użytkowników (badania UX)

Prowadzący: mgr Małgorzata Kubacka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 275,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.11.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 21.11.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Problematyka doświadczeń użytkowników cieszy się coraz większą popularnością. W praktyce rynkowej coraz większą wagę przywiązuje się do tego, by oferowane produkty były atrakcyjne, użyteczne, a przede wszystkim dawały satysfakcję ich odbiorcom. Rozwiązania są starannie projektowane z wykorzystaniem metodyki zorientowanej na użytkownika, zaś takie podejście wymaga dostarczenie projektantom inspiracji oraz wiedzy o osobach korzystających z konkretnego produktu lub usługi (m.in. ich zachowaniach, motywacjach, przyzwyczajeniach, potrzebach). Celem kursu jest bliższe przyjrzenie się zastosowaniom badań w procesie projektowania UX oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi zasadami przeprowadzania badań użytkowników.

Tematyka kursu

 1. Badania w procesie projektowania doświadczeń użytkowników:
  • korzyści z badań, rola badań w projektowaniu usług i produktów,
  • projektowanie badań i przygotowanie ofert dla klientów;
 2. Metodologia badań ux:
  • założenia badań ux; podstawowe pojęcia stosowane w badaniach użyteczności,
  • podstawowe metody i techniki badań ux (np. IDI, FGI, etnografia – obserwacja, shadowing, dzienniczki, sortowanie kart, case study, testowanie prototypów, testy A-B, NSP);
 3. Aspekty etyczne i prawne badań użytkowników.

Efekty uczenia się

Bliższe przyjrzenie się zastosowaniom badań w procesie projektowania UX oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi zasadami przeprowadzania badań użytkowników.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w grupach: ćwiczenia z tworzenia propozycji problemów badawczych, ćwiczenia z tworzenia i wykorzystywania technik badań.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny w formie testu lub egzamin ustny