Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wstęp do badań użytkowników (badania UX)

Prowadzący: mgr Małgorzata Kubacka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 275,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 5.06.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 6.06.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Problematyka doświadczeń użytkowników cieszy się coraz większą popularnością. W praktyce rynkowej coraz większą wagę przywiązuje się do tego, by oferowane produkty były atrakcyjne, użyteczne, a przede wszystkim dawały satysfakcję ich odbiorcom. Rozwiązania są starannie projektowane z wykorzystaniem metodyki zorientowanej na użytkownika, zaś takie podejście wymaga dostarczenie projektantom inspiracji oraz wiedzy o osobach korzystających z konkretnego produktu lub usługi (m.in. ich zachowaniach, motywacjach, przyzwyczajeniach, potrzebach). Celem kursu jest bliższe przyjrzenie się zastosowaniom badań w procesie projektowania UX oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi zasadami przeprowadzania badań użytkowników.

Tematyka kursu

 1. Badania w procesie projektowania doświadczeń użytkowników:
  • korzyści z badań, rola badań w projektowaniu usług i produktów,
  • projektowanie badań i przygotowanie ofert dla klientów;
 2. Metodologia badań ux:
  • założenia badań ux; podstawowe pojęcia stosowane w badaniach użyteczności,
  • podstawowe metody i techniki badań ux (np. IDI, FGI, etnografia – obserwacja, shadowing, dzienniczki, sortowanie kart, case study, testowanie prototypów, testy A-B, NSP);
 3. Aspekty etyczne i prawne badań użytkowników.

Efekty kształcenia

Bliższe przyjrzenie się zastosowaniom badań w procesie projektowania UX oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi zasadami przeprowadzania badań użytkowników.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w grupach: ćwiczenia z tworzenia propozycji problemów badawczych, ćwiczenia z tworzenia i wykorzystywania technik badań.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny w formie testu lub egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów