Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Wstęp do etyki filozoficznej: podstawowa problematyka i pojęcia

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 27.03.2023 17:30 - 19:45
2. poniedziałek 3.04.2023 17:30 - 19:45
3. poniedziałek 17.04.2023 17:30 - 19:00
4. poniedziałek 24.04.2023 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 8.05.2023 17:30 - 19:00
6. poniedziałek 15.05.2023 17:30 - 19:00
7. poniedziałek 22.05.2023 17:30 - 19:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

(i) zaznajomienie słuchaczy z tradycyjną problematyką etyki, metaetyki i aksjolingwistyki jako subdziedzin filozofii analitycznej, kształtujących współczesną kulturę normatywną; (ii) uczulenie na anarchizm semantyczny w potocznej świadomości i praktyce językowej w odniesieniu do zagadnień etycznych oraz na istotność precyzyjnego wypowiadania się w normatywnym dyskursie społecznym

Tematyka kursu

  1. Język etyki: podstawowa terminologia i typy wypowiedzi

1.1. Zagadnienie prawdy w etyce

1.2. Rys historyczny: etymologia „etyki” i „moralności”

1.3. „Dobry” a „słuszny”

  1. Struktura teoretyczna etyki filozoficznej
  2. Metaetyka: logiczna specyfika i dyscyplina wnioskowań normatywnych

3.1. Metajęzyk i supozycje

3.2. Performatywy (wypowiedzi sprawcze)

  1. Normatywistyka: determinanty 'normalności' i regulatywność kultury
  2. Wstęp do aksjolingwistyki. Teoretyczne założenia normatywnej narracji istnienia świata

5.1. Interpretacja, narracja, metaforyka

  1. Zagadnienia skorelowane: np. relatywizm moralny, personalizm humanistyczny etc.

6.1. Normatywne sytuacje graniczne, wątpliwości i pytania otwarte

Efekty uczenia się

Uświadomienie odbiorcom specyfiki, paradoksów i intelektualnych pułapek etyki. Ukazanie kształtowania się kreatywizmu  poznawczego w historii filozofii języka oraz tworzenia się problematyki etycznej w społecznych działaniach językowych. Po kursie, słuchacz  powinien ze zrozumieniem posługiwać się rozróżnieniami pojęciowymi współczesnej etyki kulturowej i być kompetentny w rozumieniu niuansów znaczeniowych perswazyjnych pojęć używanych w publicznym dyskursie normatywnym oraz potrafić zidentyfikować nieprawidłowości argumentacyjne obecne w tymże dyskursie.

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny (forma wykładowo-dialogowa); schematy koncepcyjne na diagramach; narracja w formie 'eseju' z odwołaniami do generalnego uczestnictwa w kulturze wysokiej. Analiza typowych sytuacji aksjo-decyzyjnych oraz kazusów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.