Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wstęp do filozofii i etyki

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 17:00 - 18:30
2. czwartek 25.10.2018 17:00 - 18:30
3. czwartek 8.11.2018 17:00 - 18:30
4. czwartek 15.11.2018 17:00 - 18:30
5. czwartek 22.11.2018 17:00 - 18:30
6. czwartek 29.11.2018 17:00 - 18:30
7. czwartek 6.12.2018 17:00 - 18:30
8. czwartek 13.12.2018 17:00 - 18:30
9. czwartek 20.12.2018 17:00 - 18:30
10. czwartek 3.01.2019 17:00 - 18:30
11. czwartek 10.01.2019 17:00 - 18:30
12. czwartek 17.01.2019 17:00 - 18:30
13. czwartek 24.01.2019 17:00 - 18:30
14. czwartek 31.01.2019 17:00 - 18:30
15. czwartek 7.02.2019 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uświadomienie słuchaczom fundamentalnej obecności rozstrzygnięć typu filozoficznego w nauce i innych typach praktyki społecznej. Zaznajomienie ze specyfiką myślenia i wiedzy filozoficznej. Wskazanie na normatywistyczny i aksjolingwistyczny profil wiedzy naukowej. Ukazanie etyki jako komponentu kultury normatywnej, w tym roli edukacji w zakresie pojmowania etyki w świadomości potocznej.

Tematyka kursu

Podstawowe działy i zagadnienia filozofii. Geneza etyki filozoficznej, jej struktura teoretyczna, język i specyfika. Dyscyplina logiczna wnioskowań normatywnych. Wprowadzenie do aksjologii, aksjolingwistyki i bioetyki. Nauka jako normatywna narracja świata – pojęcie faktu naukowego oraz teorii i interpretacji naukowej świata. Normatywistyka: determinanty 'normalności' i regulatywność kultury.                                               

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz: (i) rozróżnia podstawowe pojęcia i prawidłowo używa terminów z zakresu podstaw filozofii i etyki, (ii) rozumie kluczową roli abstrakcji w strukturze wiedzy ludzkiej, (iii) dysponuje umiejętnością poprawnego wnioskowania/uzasadniania normatywnego.

Metody pracy

wykład konwersatoryjny (forma dialogowa) z użyciem schematów poglądowych (Power Point); narracja w formie 'eseju' z odwołaniami do generalnego uczestnictwa kursantów w kulturze wysokiej. Elementy ćwiczeń logicznych z zakresu wnioskowań normatywnych/postulatywnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny