Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wstęp do filozofii i etyki

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 17.10.2019 17:00 - 18:30
2. czwartek 24.10.2019 17:00 - 18:30
3. czwartek 31.10.2019 17:00 - 18:30
4. czwartek 7.11.2019 17:00 - 18:30
5. czwartek 14.11.2019 17:00 - 18:30
6. czwartek 21.11.2019 17:00 - 18:30
7. czwartek 28.11.2019 17:00 - 18:30
8. czwartek 5.12.2019 17:00 - 18:30
9. czwartek 12.12.2019 17:00 - 18:30
10. czwartek 19.12.2019 17:00 - 18:30
11. czwartek 2.01.2020 17:00 - 18:30
12. czwartek 9.01.2020 17:00 - 18:30
13. czwartek 16.01.2020 17:00 - 18:30
14. czwartek 23.01.2020 17:00 - 18:30
15. czwartek 30.01.2020 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uświadomienie słuchaczom fundamentalnej obecności rozstrzygnięć typu filozoficznego w nauce i innych typach praktyki społecznej. Zaznajomienie ze specyfiką myślenia i wiedzy filozoficznej. Wskazanie na normatywistyczny i aksjolingwistyczny profil wiedzy naukowej. Ukazanie etyki jako komponentu kultury normatywnej, w tym roli edukacji w zakresie pojmowania etyki w świadomości potocznej.

Tematyka kursu

Podstawowe działy i zagadnienia filozofii. Geneza etyki filozoficznej, jej struktura teoretyczna, język i specyfika. Dyscyplina logiczna wnioskowań normatywnych. Wprowadzenie do aksjologii, aksjolingwistyki i bioetyki. Nauka jako normatywna narracja świata – pojęcie faktu naukowego oraz teorii i interpretacji naukowej świata. Normatywistyka: determinanty 'normalności' i regulatywność kultury.                                               

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz: (i) rozróżnia podstawowe pojęcia i prawidłowo używa terminów z zakresu podstaw filozofii i etyki, (ii) rozumie kluczową roli abstrakcji w strukturze wiedzy ludzkiej, (iii) dysponuje umiejętnością poprawnego wnioskowania/uzasadniania normatywnego.

Metody pracy

wykład konwersatoryjny (forma dialogowa) z użyciem schematów poglądowych (Power Point); narracja w formie 'eseju' z odwołaniami do generalnego uczestnictwa kursantów w kulturze wysokiej. Elementy ćwiczeń logicznych z zakresu wnioskowań normatywnych/postulatywnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów