Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wstęp do pracy copywritera

Prowadzący: mgr Marta Nowak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 21.01.2019 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 28.01.2019 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 4.02.2019 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 11.02.2019 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 18.02.2019 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 25.02.2019 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 4.03.2019 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 11.03.2019 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 18.03.2019 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 25.03.2019 17:00 - 19:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uczestnik w praktyce pozna ciekawostki na temat pisania, triki i narzędzia, które pozwolą usprawnić pisanie.

Uczestnik zdobędzie umiejętności związane z tworzeniem różnych tekstów dziennikarskich i reklamowych, głównie z nastawieniem na teksty webowe.

Uczestnik pozna także najważniejsze zasady współpracy z klientem i sposoby rozliczania tekstów, stawki.

Tematyka kursu

 1. Zasady tworzenia tekstów webowych – krótko, prosto i na temat. Wizualna strona tekstu i sztuka tworzenia nagłówków.
 2. Zasady pozycjonowania, słowa kluczowe i najważniejsze narzędzia.
 3. Budowa tekstu (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Budowanie informacji.
 4. Budowanie persony i pisanie pod idealnego klienta albo konwersję.
 5. Jak zainteresować klienta? - storytelling, wzbudzanie emocji, luka informacyjna.
 6. Sztuka pisania felietonów.
 7. Jak stworzyć dobry wywiad?
 8. Recenzja wewnętrzna a recenzja internetowa – podobieństwa i różnice.
 9. Źródła i zasady cytowania. Poszukiwanie inspiracji.
 10. Współpraca z klientem – najważniejsze zasady, umowy, sposoby rozliczenia i prawa autorskie.

Efekty kształcenia

Po zakończonym cyklu spotkań słuchacz:

 1. ma podstawową wiedzę na temat tworzenia tekstów w Internecie;
 2. zna sposoby budowania tekstów internetowych, reklamowych i dziennikarskich
 3. potrafi napisać skuteczny tekst reklamowy lub dziennikarski
 4. zna zasady współpracy z klientem oraz najważniejsze rodzaje umów i sposoby rozliczenia tekstów

Metody pracy

praca w grupach, parach, praca indywidualna, dyskusja, metoda problemowa, burza mózgów, ćwiczenia


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny: analiza tekstu dziennikarskiego/reklamowego

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów