Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wstęp do technik tłumaczenia ustnego

Prowadzący: dr Paweł Korpal


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski / angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 18:30 - 20:45
2. wtorek 28.03.2017 18:30 - 20:45
3. wtorek 11.04.2017 18:30 - 20:45
4. wtorek 18.04.2017 18:30 - 20:45
5. wtorek 25.04.2017 18:30 - 20:45

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagany poziom j. angielskiego uczestników – B2.

Cele kursu

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami tłumaczenia ustnego (liaison, konsekutywnego i a vista). Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności, pozwalające na wykonanie tłumaczenia ustnego, które będą mogli doskonalić we własnym zakresie.

Tematyka kursu

  1. Wstęp do teorii tłumaczenia ustnego.
  2. Kompetencje tłumacza ustnego.
  3. Wstęp do tłumaczenia liaison.
  4. Wstęp do tłumaczenia konsekutywnego – techniki mnemoniczne i notacja.
  5. Wstęp do tłumaczenia a vista.

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

  • rozumiał podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu tłumaczenia ustnego,
  • znał i rozumiał podstawowe kompetencje tłumacza ustnego,
  • potrafił wykonać krótkie tłumaczenie konsekutywne/liaison z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski, korzystając z poznanych technik mnemonicznych oraz zasad sporządzania notatek,
  • potrafił wykonać tłumaczenie a vista tekstu o umiarkowanym stopniu trudności z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski.

Metody pracy

praca w parach, praca w grupach, tłumaczenia wykonywane na forum, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

wykonanie krótkiego tłumaczenia konsekutywnego/liaison.