Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o języku angielskim, ale baliście się zapytać

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.10.2018 8:00 - 13:00
2. sobota 27.10.2018 9:45 - 13:00
3. sobota 3.11.2018 9:45 - 13:00
4. sobota 24.11.2018 9:45 - 13:00
5. sobota 1.12.2018 9:45 - 13:00
6. sobota 8.12.2018 9:45 - 13:00
7. sobota 12.01.2019 8:00 - 11:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie nurtujące uczestników pytania dotyczące języka angielskiego. Kurs skierowany jest do osób władających j. ang. przynajmniej na poziomie A1 (początkujący).

Tematyka kursu

Ćwiczenia i warsztaty mające na celu wyjaśnienie zagadnień gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych, fonetycznych i innych (również w nawiązaniu do wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej) sprawiających problemy Polakom uczącym się języka angielskiego. Tematyka kursu w dużej mierze zależy od problemów zgłaszanych przez uczestników. Każda edycja kursu jest więc niepowtarzalna.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik rozumie naturę i przyczyny błędów, które dotychczas popełniał, poprawnie stosuje struktury gramatyczne, właściwie rozumie i wykorzystuje słownictwo oraz poprawnie pisze, wymawia i akcentuje wyrazy, z którymi dotąd miał problemy.

Metody pracy

Ćwiczenia i warsztaty w laboratorium językowym oparte na wykorzystaniu technik ludycznych: rozwiązywaniu testów i łamigłówek, udziale w grach i zabawach dydaktycznych (językowych, komunikacyjnych, gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych i fonetycznych); czytaniu fragmentów tekstów, łamaczy językowych (ang. tongue twisters), skeczów, limeryków, słuchaniu, powtarzaniu i rozpoznawaniu wyrazów zawierających trudne dla Polaków głoski. Praca w parach, grupach oraz korekta ze strony wykładowcy. W pierwszej kolejności podczas zajęć omawiane są wszystkie zagadnienia zaproponowane przez uczestników w postaci pytań, na które nie znają odpowiedzi a chcieliby je poznać. Wykładowca udostępnia szereg potrzebnych materiałów w wersjach cyfrowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez udzielenie poprawnej odpowiedzi na trzy pytania dotyczące kwestii stwarzających problemy Polakom uczącym się j. ang., które pojawiły się w trakcie trwania kursu.