Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o języku angielskim, ale baliście się zapytać

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 7.10.2017 14:15 - 19:15
2. niedziela 8.10.2017 16:00 - 19:15
3. sobota 14.10.2017 14:15 - 19:15
4. niedziela 15.10.2017 14:15 - 19:15
5. sobota 21.10.2017 16:00 - 19:15
6. niedziela 22.10.2017 16:00 - 19:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie nurtujące uczestników pytania dotyczące języka angielskiego. Kurs skierowany jest do osób władających j. ang. przynajmniej na poziomie A1 (początkujący).

Tematyka kursu

Ćwiczenia i warsztaty mające na celu wyjaśnienie zagadnień gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych, fonetycznych i innych (również w nawiązaniu do wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej) sprawiających problemy Polakom uczącym się języka angielskiego. Tematyka kursu w dużej mierze zależy od problemów zgłaszanych przez uczestników. Każda edycja kursu jest więc niepowtarzalna.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik rozumie naturę i przyczyny błędów, które dotychczas popełniał, poprawnie stosuje struktury gramatyczne, właściwie rozumie i wykorzystuje słownictwo oraz poprawnie pisze, wymawia i akcentuje wyrazy, z którymi dotąd miał problemy.

Metody pracy

Ćwiczenia i warsztaty w laboratorium językowym oparte na wykorzystaniu technik ludycznych: rozwiązywaniu testów i łamigłówek, udziale w grach i zabawach dydaktycznych (językowych, komunikacyjnych, gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych i fonetycznych); czytaniu fragmentów tekstów, łamaczy językowych (ang. tongue twisters), skeczów, limeryków, słuchaniu, powtarzaniu i rozpoznawaniu wyrazów zawierających trudne dla Polaków głoski. Praca w parach, grupach oraz korekta ze strony wykładowcy. W pierwszej kolejności podczas zajęć omawiane są wszystkie zagadnienia zaproponowane przez uczestników w postaci pytań, na które nie znają odpowiedzi a chcieliby je poznać. Wykładowca udostępnia szereg potrzebnych materiałów w wersjach cyfrowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez udzielenie poprawnej odpowiedzi na trzy pytania dotyczące kwestii stwarzających problemy Polakom uczącym się j. ang., które pojawiły się w trakcie trwania kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów