Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wybrane dylematy bioetyczne

Prowadzący: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 6.04.2021 17:30 - 19:00
2. wtorek 13.04.2021 17:30 - 19:00
3. wtorek 20.04.2021 17:30 - 19:00
4. wtorek 27.04.2021 17:30 - 19:00
5. wtorek 4.05.2021 17:30 - 19:00
6. wtorek 11.05.2021 17:30 - 19:00
7. wtorek 18.05.2021 17:30 - 19:00
8. wtorek 25.05.2021 17:30 - 19:00
9. wtorek 1.06.2021 17:30 - 19:00
10. wtorek 8.06.2021 17:30 - 19:00
11. wtorek 15.06.2021 17:30 - 19:00
12. wtorek 22.06.2021 17:30 - 19:00
13. wtorek 29.06.2021 17:30 - 19:00
14. wtorek 6.07.2021 17:30 - 19:00
15. wtorek 13.07.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Ukazanie pojęcia bioetyki, jej głównych nurtów, podłoża etycznego (utylitaryzm, deontonomizm, personalizm) oraz podstawowych zagadnień będących przedmiotami sporów i kontrowersji.

Tematyka kursu

Geneza bioetyki

Główne kierunki etyczne w bioetyce

Typologia etyki środowiskowej

Tzw. bioetyka zwierząt – niektóre kwestie sporne

Kontrowersje wokół GMO

Wartość życia czy jakość życia?

Spór o status embrionu ludzkiego

Kontrowersje wokół reprodukcji in vitro

Problem tzw. „prawa do aborcji”

Terapia i eksperyment

Kontrowersje wokół szczepionek

Zagadnienie transplantacji organów

Kontrowersje wokół kryterium śmierci

Efekty kształcenia

Uczestnicy nabywają podstawowej wiedzy w tematyce bioetycznej, zyskują wgląd w narzędzia ocen etycznych, zyskuję także instrumentarium do samodzielnej oceny ważnych i często poruszanych w przestrzeni publicznej zagadnień.

Metody pracy

wykład, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca pisemna zaliczeniowa

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów