Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Wybrane zagadnienia z historii literatury rosyjskiej początku XX wieku do końca lat 20

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Aleksandra Zywert


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2023 18:30 - 20:00
2. czwartek 26.01.2023 16:30 - 18:00
3. wtorek 31.01.2023 18:30 - 20:00
4. czwartek 2.02.2023 16:30 - 18:00
5. wtorek 7.02.2023 18:30 - 20:00
6. czwartek 9.02.2023 16:30 - 18:00
7. wtorek 14.02.2023 18:30 - 20:00
8. czwartek 16.02.2023 16:30 - 18:00
9. wtorek 21.02.2023 18:30 - 20:00
10. czwartek 23.02.2023 16:30 - 18:00
11. wtorek 28.02.2023 18:30 - 20:00
12. czwartek 2.03.2023 16:30 - 18:00
13. wtorek 7.03.2023 18:30 - 20:00
14. czwartek 9.03.2023 16:30 - 18:00
15. wtorek 14.03.2023 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z ciekawym (bo przełomowym) okresem w literaturze rosyjskiej – krótko przed rewolucją 1917 roku i po niej.

Tematyka kursu

Planuję omówić twórczość pisarzy, którzy w dużym stopniu wyznaczali trendy epoki bezpośrednio poprzedzającej wybuch rewolucji październikowej (Antona Czechowa, Iwana Bunina, modernistów – Michaiła Arcybaszewa, Fiodora Sołoguba, Leonida Andriejewa), Aleksandra Kuprina, Maksyma Gorkiego – pisarza łączącego w swojej twórczości okres przed i porewolucyjny („ojca” socrealizmu), ponadczasowego tuza literatury rosyjskiej - Michaiła Bułhakowa oraz tematy przekrojowe: opowieść rosyjska lat 20. XX wieku; powieść produkcyjna lat 20. XX wieku (czyli rodzaj powieści, która zdominowała późniejsze dziesięciolecie, była „sztandarowa” dla socrealizmu, a która dziś już została praktycznie całkowicie zapomniana).

Efekty uczenia się

Słuchacz zna twórczość najbardziej znaczących pisarzy wspomnianego okresu, potrafi rozpoznać, wyłowić i zidentyfikować najważniejsze trendy, tendencje, motywy, ikoniczne symbole, przyczyny i efekty zmian zachodzących w literaturze rosyjskiej lat 20. XX wieku.

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.