Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu

Prowadzący: dr Jakub Jakubowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 200,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 27.03.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 28.03.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs skierowany jest do tych, którzy korzystają prywatnie z mediów społecznościowych, ale chcieliby, z różnych powodów, poznać lepiej ich mechanizmy działania. Wiedza zdobyta podczas kursu może być przydatna dla początkujących przedsiębiorców i planujący własny biznes z wykorzystaniem kanałów online, handlowców; osób, dla których istotna jest obecność w mediach (eksperci, politycy), ale i wszystkich tych, którzy chcą lepiej zrozumieć współczesną rzeczywistość online i mechanizmy, które nią kierują. Celem jest więc przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia profesjonalnej komunikacji marki (w tym marki osobistej) w social media.

Tematyka kursu

  1. Social media w biznesie – od The Well do TikToka
  2. Strategia komunikacji w social media
  3. Treści organiczne w social media – jak zwiększać zasięg?
  4. Strategie oparte na treści
  5. Reklama w social media
  6. Działania monitoringowe w social media

Efekty kształcenia

- Kursant zna etapy rozwojowe mediów społecznościowych jako projektów biznesowych

- Kursant potrafi przygotować strategię komunikacji marki/projektu w social media

- Kursant wie w jaki sposób zwiększać zasięg tworzonych treści

- Kursant wie jak przygotować prostą kampanię reklamową w serwisie Facebook/Instagram

- Kursant zna i potrafi wykorzystać narzędzia monitoringowe w Internecie

Metody pracy

- Metoda podawcza z wykorzystaniem prezentacji

- Q&A

- Warsztat


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

- przygotowanie projektu komunikacji marki w social media (na podstawie zadań wykonywanych podczas spotkań)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów