Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Wykorzystanie techniki Real-time PCR i droplet digital PCR w badaniach ekspresji genów i w diagnostyce

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Andrzej Pacak


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 140,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.01.2021 16:30 - 18:00
2. środa 27.01.2021 16:30 - 18:00
3. czwartek 28.01.2021 16:30 - 18:00
4. piątek 29.01.2021 16:30 - 18:00
5. poniedziałek 1.02.2021 16:30 - 18:00
6. wtorek 2.02.2021 16:30 - 18:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przedstawienie informacji na czym polega technika Real-time PCR i droplet digital PCR oraz jak się wykorzystuje te techniki w badaniach ekspresji genów i w diagnostyce np. w identyfikacji mutacji w genach.

Tematyka kursu

Techniki Real-time PCR, droplet digital PCR, wprowadzenie, zasady działania, zastosowanie, metody analizy danych.

Efekty kształcenia

Kursant będzie wiedział na czym polegają metody Real-time PCR i droplet digital PCR, będzie wiedział, dlaczego wykonuje się badania mające na celu identyfikację określonej mutacji.

Metody pracy

Wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie poprawnych obliczeń poziomu ekspresji genów.