Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wymiar sprawiedliwości na przestrzeni dziejów. Blaski i cienie

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 31.03.2021 12:00 - 14:45
2. środa 7.04.2021 12:00 - 14:45
3. środa 14.04.2021 12:00 - 14:45
4. środa 21.04.2021 12:00 - 14:45
5. środa 28.04.2021 12:00 - 14:45
6. środa 5.05.2021 12:00 - 14:45
7. środa 12.05.2021 12:00 - 14:45
8. środa 19.05.2021 12:00 - 14:45
9. środa 26.05.2021 12:00 - 14:45
10. środa 2.06.2021 12:00 - 14:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych epokach: od starożytności do czasów współczesnych.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje takie zagadnienia jak: struktura organów wymiaru sprawiedliwości, faktyczny sposób ich funkcjonowania, najważniejsze kwestie proceduralne związane z wyrokowaniem. Kwestie powyższe zostaną omówione dla różnych epok na przykładach najważniejszych i najsłynniejszych procesów.

Efekty kształcenia

Słuchacze powinni posiąść wiedzę na temat najważniejszych zasad obowiązujących w wymiarze sprawiedliwości w starożytności, średniowieczu, epoce nowożytnej oraz współcześnie.

Metody pracy

wykład, prezentacja, krótkie ilustracje filmowe i literackie


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów