Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wymowa angielska (British English)- warsztaty z wymowy- poziom średniozaawansowany II

Prowadzący: dr Iwona Łęska-Drajerczak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 10.10.2017 17:45 - 19:15
2. wtorek 17.10.2017 17:45 - 19:15
3. wtorek 24.10.2017 17:45 - 19:15
4. wtorek 7.11.2017 17:45 - 19:15
5. wtorek 14.11.2017 17:45 - 19:15
6. wtorek 21.11.2017 17:45 - 19:15
7. wtorek 28.11.2017 17:45 - 19:15
8. wtorek 5.12.2017 17:45 - 18:30

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest doskonalenie wymowy brytyjskiej u słuchaczy, kontynuacja kursu prowadzonego w 3 trymestrze roku akademickiego 2016/2017

Tematyka kursu

nauka a następnie utrwalenie prawidłowej wymowy samogłosek i spółgłosek angielskich; w następnym etapie nauka cech mowy szybkiej oraz podstawowych konturów intonacyjnych w języku angielskim- wymowa brytyjska 

Efekty kształcenia

Osiągnięcie większej kontroli nad poprawną wymową w języku mówionym oraz poprawnego i świadomego używania cech mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych. .

Metody pracy

Praca z podręcznikiem do nauki wymowy brytyjskiej i materiałami własnymi prowadzącego oraz nagraniami w języku angielskim jako wzorcem do naśladowania. Głośnie ćwiczenie czytania, nagrywanie danych fragmentów tekstów oraz ich analiza pod względem poprawności wymowy kursanta, wypowiedzi na tematy ogólne krótsze i dłuższe w celu oceny wymowy kursanta w  sytuacji codziennego użycia języka. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Nagranie audio tekstu przygotowanego przez  każdego uczestnika kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów