Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wymowa angielska (British English)- warsztaty z wymowy- poziom średniozaawansowany II

Prowadzący: dr Iwona Łęska-Drajerczak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.03.2018
Zamknięcie zapisów: 19.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 10.04.2018 17:45 - 19:15
2. wtorek 17.04.2018 17:00 - 18:30
3. wtorek 24.04.2018 17:00 - 18:30
4. wtorek 8.05.2018 17:00 - 18:30
5. wtorek 15.05.2018 17:00 - 18:30
6. wtorek 22.05.2018 17:00 - 18:30
7. wtorek 29.05.2018 17:00 - 18:30
8. wtorek 5.06.2018 17:00 - 17:45

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest doskonalenie wymowy brytyjskiej u słuchaczy.

Tematyka kursu

nauka a następnie utrwalenie prawidłowej wymowy samogłosek i spółgłosek angielskich; w następnym etapie nauka cech mowy szybkiej oraz podstawowych konturów intonacyjnych w języku angielskim- wymowa brytyjska 

Efekty kształcenia

Osiągnięcie większej kontroli nad poprawną wymową w języku mówionym oraz poprawnego i świadomego używania cech mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych. .

Metody pracy

Praca z podręcznikiem do nauki wymowy brytyjskiej i materiałami własnymi prowadzącego oraz nagraniami w języku angielskim jako wzorcem do naśladowania. Głośnie ćwiczenie czytania, nagrywanie danych fragmentów tekstów oraz ich analiza pod względem poprawności wymowy kursanta, wypowiedzi na tematy ogólne krótsze i dłuższe w celu oceny wymowy kursanta w  sytuacji codziennego użycia języka. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Nagranie audio tekstu przygotowanego przez  każdego uczestnika kursu.