Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wymowa brytyjska i amerykańska. Dźwięki, rytm, intonacja

Prowadzący: dr Iwona Łęska-Drajerczak, dr Hanna Wysocka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 20.03.2017 17:30 - 19:00
2. poniedziałek 27.03.2017 17:30 - 19:00
3. poniedziałek 3.04.2017 17:30 - 19:00
4. poniedziałek 10.04.2017 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 24.04.2017 17:30 - 19:00
6. poniedziałek 8.05.2017 17:30 - 19:00
7. poniedziałek 15.05.2017 17:30 - 19:00
8. poniedziałek 22.05.2017 17:30 - 19:00
9. poniedziałek 29.05.2017 17:30 - 19:00
10. poniedziałek 5.06.2017 17:30 - 19:00
11. poniedziałek 12.06.2017 17:30 - 19:00
12. poniedziałek 19.06.2017 17:30 - 19:00
13. poniedziałek 26.06.2017 17:30 - 19:45
14. poniedziałek 3.07.2017 17:30 - 19:45

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest uświadomienie różnic pomiędzy wymową w języku angielskim i polskim i wypracowanie podstawowych umiejętności artykulacji wybranych dźwięków w języku angielskim w wersji brytyjskiej i amerykańskiej.

Tematyka kursu

1/ zasady akcentowania; 2/ formy słabe; 3/ rytm w słowie, frazie i zdaniu; 4/ wybrane samogłoski; 5/ wybrane spółgłoski; 6/ integracja nabytych  umiejętności.

Efekty kształcenia

W wyniku uczestniczenia w kursie słuchacze będą umieli poprawnie wymówić wyuczone dźwięki, a także będą w stanie samodzielnie skorzystać ze słownika w zakresie wymowy NOWYCH słów – ich wzorca akcentowego i ich brzmienia (będą umieli poprawie wypowiedzieć dane słowo).

Metody pracy

Omówienie charakterystyki dźwięku w języku polskim i angielskim – poziom metajęzykowy; ćwiczenia praktyczne w osłuchaniu i artykulacji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.