Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wymowa brytyjska i amerykańska. Dźwięki, rytm, intonacja

Prowadzący: dr Iwona Łęska-Drajerczak, dr Hanna Wysocka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 20.03.2017 17:30 - 19:00
2. poniedziałek 27.03.2017 17:30 - 19:00
3. poniedziałek 3.04.2017 17:30 - 19:00
4. poniedziałek 10.04.2017 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 24.04.2017 17:30 - 19:00
6. poniedziałek 8.05.2017 17:30 - 19:00
7. poniedziałek 15.05.2017 17:30 - 19:00
8. poniedziałek 22.05.2017 17:30 - 19:00
9. poniedziałek 29.05.2017 17:30 - 19:00
10. poniedziałek 5.06.2017 17:30 - 19:00
11. poniedziałek 12.06.2017 17:30 - 19:00
12. poniedziałek 19.06.2017 17:30 - 19:00
13. poniedziałek 26.06.2017 17:30 - 19:45
14. poniedziałek 3.07.2017 17:30 - 19:45

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest uświadomienie różnic pomiędzy wymową w języku angielskim i polskim i wypracowanie podstawowych umiejętności artykulacji wybranych dźwięków w języku angielskim w wersji brytyjskiej i amerykańskiej.

Tematyka kursu

1/ zasady akcentowania; 2/ formy słabe; 3/ rytm w słowie, frazie i zdaniu; 4/ wybrane samogłoski; 5/ wybrane spółgłoski; 6/ integracja nabytych  umiejętności.

Efekty kształcenia

W wyniku uczestniczenia w kursie słuchacze będą umieli poprawnie wymówić wyuczone dźwięki, a także będą w stanie samodzielnie skorzystać ze słownika w zakresie wymowy NOWYCH słów – ich wzorca akcentowego i ich brzmienia (będą umieli poprawie wypowiedzieć dane słowo).

Metody pracy

Omówienie charakterystyki dźwięku w języku polskim i angielskim – poziom metajęzykowy; ćwiczenia praktyczne w osłuchaniu i artykulacji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów