Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wymowa języka angielskiego

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski/polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.04.2017 9:45 - 15:00
2. sobota 29.04.2017 9:45 - 13:00
3. sobota 13.05.2017 9:45 - 13:00
4. sobota 27.05.2017 9:45 - 13:00
5. sobota 3.06.2017 9:45 - 13:00
6. sobota 17.06.2017 9:45 - 13:00
7. sobota 24.06.2017 9:45 - 13:00

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs skierowany jest do osób władających j. ang. przynajmniej na poziomie A1 (początkujący)

 

Cele kursu

Praca nad poprawieniem bazy artykulacyjnej w wybranym zakresie języka angielskiego.

Tematyka kursu

Ćwiczenia w laboratorium mające na celu zwrócenie uwagi na elementy brytyjskiej wymowy, w szczególności sprawiające problemy Polakom uczącym się języka angielskiego, oraz na najważniejsze różnice w wymowie brytyjskiej i amerykańskiej.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi odróżnić wymowę brytyjską od amerykańskiej i potrafi poprawnie wymawiać wyrazy zawierające angielskie głoski nieobecne w języku polskim.

Metody pracy

Ćwiczenia w laboratorium językowym oparte na czytaniu tekstów, słuchaniu, powtarzaniu i rozpoznawaniu wyrazów zawierających poszczególne trudne dla Polaków głoski. Praca w parach oraz korekta ze strony wykładowcy. Wykładowca udostępnia wszystkie potrzebne materiały w wersjach cyfrowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł