Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wymowa języka angielskiego

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski/polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.04.2017 9:45 - 15:00
2. sobota 29.04.2017 9:45 - 13:00
3. sobota 13.05.2017 9:45 - 13:00
4. sobota 27.05.2017 9:45 - 13:00
5. sobota 3.06.2017 9:45 - 13:00
6. sobota 17.06.2017 9:45 - 13:00
7. sobota 24.06.2017 9:45 - 13:00

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs skierowany jest do osób władających j. ang. przynajmniej na poziomie A1 (początkujący)

 

Cele kursu

Praca nad poprawieniem bazy artykulacyjnej w wybranym zakresie języka angielskiego.

Tematyka kursu

Ćwiczenia w laboratorium mające na celu zwrócenie uwagi na elementy brytyjskiej wymowy, w szczególności sprawiające problemy Polakom uczącym się języka angielskiego, oraz na najważniejsze różnice w wymowie brytyjskiej i amerykańskiej.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi odróżnić wymowę brytyjską od amerykańskiej i potrafi poprawnie wymawiać wyrazy zawierające angielskie głoski nieobecne w języku polskim.

Metody pracy

Ćwiczenia w laboratorium językowym oparte na czytaniu tekstów, słuchaniu, powtarzaniu i rozpoznawaniu wyrazów zawierających poszczególne trudne dla Polaków głoski. Praca w parach oraz korekta ze strony wykładowcy. Wykładowca udostępnia wszystkie potrzebne materiały w wersjach cyfrowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów