Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wymowa języka angielskiego II

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 25.03.2018 14:15 - 19:15
2. niedziela 15.04.2018 16:00 - 19:15
3. niedziela 29.04.2018 16:00 - 19:15
4. niedziela 13.05.2018 16:00 - 19:15
5. niedziela 27.05.2018 16:00 - 19:15
6. niedziela 10.06.2018 16:00 - 19:15
7. niedziela 17.06.2018 16:00 - 19:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Praca nad poprawieniem bazy artykulacyjnej w wybranym zakresie języka angielskiego. Kurs skierowany jest do osób władających j. ang. przynajmniej na poziomie A1 (początkujący).

Tematyka kursu

Ćwiczenia w laboratorium mające na celu zwrócenie uwagi na elementy brytyjskiej wymowy, w szczególności sprawiające problemy Polakom uczącym się języka angielskiego, oraz na najważniejsze różnice w wymowie brytyjskiej i amerykańskiej. Kurs skierowany jest głównie do osób, które brały udział w jego pierwszej części.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi odróżnić standardy wymowy i pisowni brytyjskiej (Received Pronunciation) od amerykańskiej (General American) i potrafi poprawnie wymawiać wyrazy zawierające angielskie głoski nieobecne w języku polskim.

Metody pracy

Ćwiczenia w laboratorium językowym oparte na czytaniu tekstów, słuchaniu, powtarzaniu i rozpoznawaniu wyrazów zawierających poszczególne, trudne dla Polaków głoski. Praca w parach oraz korekta ze strony wykładowcy. Wykładowca udostępnia wszystkie potrzebne materiały w wersjach cyfrowych.

Zalecana literatura

 1. Janicki, K. (1995). Elements of British and American English, Poznań: Kantor Wydawniczy

SAWW

 1. O’Connor, J.D.; Fletcher, C. (1991). Sounds English, Singapore: Longman
 2. Reszkiewicz, A. (2005). Correct Your English Pronunciation, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 3. Sobkowiak, W. (2001). English Phonetics for Poles, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
 4. Swan, M. (1993). Practical English Usage, Hong Kong: Oxford University Press
 5. Vaughan-Rees, M. (1994). Rhymes and Rhythm. A Poem-based Course for English Pronunciation, Hong Kong: Macmillan Publishers Ltd.
 6. Wells, J.,C. (1993). Longman Pronunciation Dictionary, Hong Kong: Longman Group UK Limited

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez poprawne odczytanie zadanego wcześniej, omówionego z wykładowcą i przećwiczonego tekstu.

Zalecana literatura

 1. Janicki, K. (1995). Elements of British and American English, Poznań: Kantor Wydawniczy

SAWW

 1. O’Connor, J.D.; Fletcher, C. (1991). Sounds English, Singapore: Longman
 2. Reszkiewicz, A. (2005). Correct Your English Pronunciation, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 3. Sobkowiak, W. (2001). English Phonetics for Poles, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
 4. Swan, M. (1993). Practical English Usage, Hong Kong: Oxford University Press
 5. Vaughan-Rees, M. (1994). Rhymes and Rhythm. A Poem-based Course for English Pronunciation, Hong Kong: Macmillan Publishers Ltd.
 6. Wells, J.,C. (1993). Longman Pronunciation Dictionary, Hong Kong: Longman Group UK Limited