Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Wyspy na dole globusa. AUSTRALIA i OCEANIA. Kraje, historia, geografia, ludzie i ich dziedzictwo oraz atrakcje turystyczne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 22.03.2020 15:00 - 16:30
2. niedziela 29.03.2020 15:00 - 16:30
3. niedziela 5.04.2020 15:00 - 16:30
4. niedziela 19.04.2020 15:00 - 16:30
5. niedziela 26.04.2020 15:00 - 16:30
6. niedziela 10.05.2020 15:00 - 16:30
7. niedziela 17.05.2020 15:00 - 16:30
8. niedziela 24.05.2020 15:00 - 16:30
9. niedziela 31.05.2020 15:00 - 16:30
10. niedziela 7.06.2020 15:00 - 16:30
11. niedziela 14.06.2020 15:00 - 16:30
12. niedziela 21.06.2020 15:00 - 16:30
13. niedziela 28.06.2020 15:00 - 16:30
14. niedziela 5.07.2020 15:00 - 16:30
15. niedziela 12.07.2020 15:00 - 16:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

promocja i rozszerzenie wiedzy merytorycznej o wielokulturowym świecie oraz cywilizacyjnym i przyrodniczym  dziedzictwie globu z naciskiem na mało znane i pozornie nierzeczywiste rejony Oceanii.

Tematyka kursu

Prezentacja poszczególnych krajów i obszarów Oceanii, ze zwróceniem uwagi na jej różnorodność etniczną i geograficzną; Polinezja i Melanezja.

Odległy i nierzeczywisty kontynent. Podstawowe informacje

AUSTRALIA  czyli jak to jest na dole globusa

W krainie nie tylko Kiwi

Wyspy Salomona – tygiel nacji i pole niegdysiejszej bitwy

Kiribati – więcej niż można się spodziewać

Fiji – mały gigant

Tuvalu – maleńki na mapie znak

Mały bankrut, który się odradza - Nauru

Królestwo Tonga

Polinezyjska perła czyli Samoa

Archetyp raju-  Polinezja

Palau i jego uroki

Federacja Mikronezji

Vanuatu.

Mariany i Wyspy Marshalla oraz Guam. Piętno wojny i teraźniejszość

Efekty kształcenia

bliższe poznanie różnych kultur oraz regionów globu, zwalczanie stereotypów, rozszerzenie horyzontów myślowych słuchaczy, przybliżenie geografii, ekonomii, historii konkretnych rejonów Oceanii.

Metody pracy

ćwiczenia z elementami wykładu z prezentacją.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.