Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Wyspy na dole globusa. AUSTRALIA i OCEANIA. Kraje, historia, geografia, ludzie i ich dziedzictwo oraz atrakcje turystyczne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 22.03.2020 15:00 - 16:30
2. niedziela 29.03.2020 15:00 - 16:30
3. niedziela 5.04.2020 15:00 - 16:30
4. niedziela 19.04.2020 15:00 - 16:30
5. niedziela 26.04.2020 15:00 - 16:30
6. niedziela 10.05.2020 15:00 - 16:30
7. niedziela 17.05.2020 15:00 - 16:30
8. niedziela 24.05.2020 15:00 - 16:30
9. niedziela 31.05.2020 15:00 - 16:30
10. niedziela 7.06.2020 15:00 - 16:30
11. niedziela 14.06.2020 15:00 - 16:30
12. niedziela 21.06.2020 15:00 - 16:30
13. niedziela 28.06.2020 15:00 - 16:30
14. niedziela 5.07.2020 15:00 - 16:30
15. niedziela 12.07.2020 15:00 - 16:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

promocja i rozszerzenie wiedzy merytorycznej o wielokulturowym świecie oraz cywilizacyjnym i przyrodniczym  dziedzictwie globu z naciskiem na mało znane i pozornie nierzeczywiste rejony Oceanii.

Tematyka kursu

Prezentacja poszczególnych krajów i obszarów Oceanii, ze zwróceniem uwagi na jej różnorodność etniczną i geograficzną; Polinezja i Melanezja.

Odległy i nierzeczywisty kontynent. Podstawowe informacje

AUSTRALIA  czyli jak to jest na dole globusa

W krainie nie tylko Kiwi

Wyspy Salomona – tygiel nacji i pole niegdysiejszej bitwy

Kiribati – więcej niż można się spodziewać

Fiji – mały gigant

Tuvalu – maleńki na mapie znak

Mały bankrut, który się odradza - Nauru

Królestwo Tonga

Polinezyjska perła czyli Samoa

Archetyp raju-  Polinezja

Palau i jego uroki

Federacja Mikronezji

Vanuatu.

Mariany i Wyspy Marshalla oraz Guam. Piętno wojny i teraźniejszość

Efekty kształcenia

bliższe poznanie różnych kultur oraz regionów globu, zwalczanie stereotypów, rozszerzenie horyzontów myślowych słuchaczy, przybliżenie geografii, ekonomii, historii konkretnych rejonów Oceanii.

Metody pracy

ćwiczenia z elementami wykładu z prezentacją.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów