Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Prowadzący: mgr Katarzyna Strojna-Bigora


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 11.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 21.03.2018 16:00 - 18:15
2. środa 28.03.2018 16:00 - 18:15
3. środa 4.04.2018 16:00 - 18:15
4. środa 11.04.2018 16:00 - 18:15
5. środa 18.04.2018 16:00 - 18:15
6. środa 25.04.2018 16:00 - 18:15
7. środa 9.05.2018 16:00 - 18:15
8. środa 16.05.2018 16:00 - 18:15
9. środa 23.05.2018 16:00 - 18:15
10. środa 30.05.2018 16:00 - 18:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Warsztaty  są skierowane do wszystkich, którzy chcą poznać sztukę publicznych wystąpień , zmierzyć się z realnym występem, poznać tajniki dobrego przygotowania , pokonywania tremy, przeżyć profesjonalną dyskusję na temat  prezentacji, jak wykorzystać  własne zalety i umiejętnie ukryć słabsze strony.

Zainteresowani będą również mogli poznać ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe, proste techniki aktorskie.

Zajęcia odbędą się w atmosferze przyjaźni, taktu, zaufania , kultury, zabawy i humoru.

 

 

Cele kursu:

 • Poznanie możliwości i prezentacji własnej osoby – warunki psychofizyczne.
 • Uwrażliwienie na wizerunek, kulturę osobistą i ich wpływ na wystąpienie publiczne
 • Uczenie się budowania etapów wystąpienia.
 • Osiąganie sukcesu i tworzenie własnego stylu rozmówcy.
 • Poznanie ćwiczeń na koncentrację i tzw. kotwiczenie sceny
 • Wykształcenie umiejętności reakcji na osoby i sytuacje utrudniające przebieg  wystąpień.
 • Uczenie się panowania nad grupą i trudnym słuchaczem.
 • Dokonywanie właściwej samooceny i panowania nad stresem, tremą, napięciem
 • Poznanie prostych technik aktorskich.
 • Uwrażliwienie na usprawnianie aparatu głosu i mowy
 • Poznanie ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych
 • Poznanie elementów improwizacji w kontekście występów publicznych

Tematyka kursu

 • Metody tworzenia wystąpienia publicznego
 • Siła autoprezentacji
 • Nauka zasad pracy na scenie
 • Ćwiczenia rozwijające  wyobraźnię.
 • Nauka improwizacji.
 • Praca nad głosem i oddechem
 • Ćwiczenia usprawniające aparat mowy
 • Kotwiczenie sceny, przestrzeń, praca z rekwizytem
 • Sprawność i panowanie nad ciałem
 • Trudy słuchacz,
 • Zaangażowanie i rozpoznanie temperamentu występującego.

Efekty kształcenia

Słuchacze :

 • Znają cel i osiągają zamierzony efekt mówcy.
 • Tworzą własne wystąpienie publiczne
 • Wiedzą gdzie, do kogo i dla kogo mówią.
 • Rozumieją i realizują prawidłowe wejście i powitanie .
 • Mają właściwą postawę, pracują nad  jakością głosu, wyrazistością mowy,  potrafią wypełniać przestrzeń,
 • Wiedzą jak ważne jest skupienie, koncentracja, kontakt wzrokowy.
 • Umiejętnie komunikują się oraz wzmacniają kontakt ze słuchaczami.
 • Wiedzą na czym polega rola rekwizytu i umieją z niego korzystać
 • Umieją dysponować głosem i oddechem.
 • Znają podstawowe ćwiczenia emisji głosu i artykulacji.
 • Rozumieją pojęcie kultury słowa i elegancji mówcy.
 • Mają uważność na słowa i bogactwo wypowiedzi , na czas i jakość występu.
 • Gospodarują przestrzenią, panują nad ciałem. Kotwiczą scenę
 • Umieją pracować z rekwizytem, gestem, pauzą
 • Znają ćwiczenia improwizacji w kontekście występów publicznych
 • Rozumieją ważność zaangażowania i temperamentu występującego.
 • Panują nad tremą, stresem, trudnym słuchaczem, rozmówcą. Radzą sobie w sytuacjach kryzysowych

Metody pracy

Dyskusja, drama, improwizacja, prosta techniki aktorskie, praca z ciałem, ćwiczenia uważności, Art Coaching, life coaching, trening autoprezentacji, uważności, podstawowe ćwiczenia asertywności i komunikacji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie  przygotowanej, własnej prezentacji występu publicznego w dowolnej formie.