Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Prowadzący: mgr Katarzyna Strojna-Bigora


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 16:00 - 18:15
2. środa 21.03.2018 16:00 - 18:15
3. środa 28.03.2018 16:00 - 18:15
4. środa 4.04.2018 16:00 - 18:15
5. środa 11.04.2018 16:00 - 18:15
6. środa 18.04.2018 16:00 - 18:15
7. środa 25.04.2018 16:00 - 18:15
8. środa 9.05.2018 16:00 - 18:15
9. środa 16.05.2018 16:00 - 18:15
10. środa 23.05.2018 16:00 - 18:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Warsztaty  są skierowane do wszystkich, którzy chcą poznać sztukę publicznych wystąpień , zmierzyć się z realnym występem, poznać tajniki dobrego przygotowania , pokonywania tremy, przeżyć profesjonalną dyskusję na temat  prezentacji, jak wykorzystać  własne zalety i umiejętnie ukryć słabsze strony.

Zainteresowani będą również mogli poznać ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe, proste techniki aktorskie.

Zajęcia odbędą się w atmosferze przyjaźni, taktu, zaufania , kultury, zabawy i humoru.

 

 

Cele kursu:

 • Poznanie możliwości i prezentacji własnej osoby – warunki psychofizyczne.
 • Uwrażliwienie na wizerunek, kulturę osobistą i ich wpływ na wystąpienie publiczne
 • Uczenie się budowania etapów wystąpienia.
 • Osiąganie sukcesu i tworzenie własnego stylu rozmówcy.
 • Poznanie ćwiczeń na koncentrację i tzw. kotwiczenie sceny
 • Wykształcenie umiejętności reakcji na osoby i sytuacje utrudniające przebieg  wystąpień.
 • Uczenie się panowania nad grupą i trudnym słuchaczem.
 • Dokonywanie właściwej samooceny i panowania nad stresem, tremą, napięciem
 • Poznanie prostych technik aktorskich.
 • Uwrażliwienie na usprawnianie aparatu głosu i mowy
 • Poznanie ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych
 • Poznanie elementów improwizacji w kontekście występów publicznych

Tematyka kursu

 • Metody tworzenia wystąpienia publicznego
 • Siła autoprezentacji
 • Nauka zasad pracy na scenie
 • Ćwiczenia rozwijające  wyobraźnię.
 • Nauka improwizacji.
 • Praca nad głosem i oddechem
 • Ćwiczenia usprawniające aparat mowy
 • Kotwiczenie sceny, przestrzeń, praca z rekwizytem
 • Sprawność i panowanie nad ciałem
 • Trudy słuchacz,
 • Zaangażowanie i rozpoznanie temperamentu występującego.

Efekty kształcenia

Słuchacze :

 • Znają cel i osiągają zamierzony efekt mówcy.
 • Tworzą własne wystąpienie publiczne
 • Wiedzą gdzie, do kogo i dla kogo mówią.
 • Rozumieją i realizują prawidłowe wejście i powitanie .
 • Mają właściwą postawę, pracują nad  jakością głosu, wyrazistością mowy,  potrafią wypełniać przestrzeń,
 • Wiedzą jak ważne jest skupienie, koncentracja, kontakt wzrokowy.
 • Umiejętnie komunikują się oraz wzmacniają kontakt ze słuchaczami.
 • Wiedzą na czym polega rola rekwizytu i umieją z niego korzystać
 • Umieją dysponować głosem i oddechem.
 • Znają podstawowe ćwiczenia emisji głosu i artykulacji.
 • Rozumieją pojęcie kultury słowa i elegancji mówcy.
 • Mają uważność na słowa i bogactwo wypowiedzi , na czas i jakość występu.
 • Gospodarują przestrzenią, panują nad ciałem. Kotwiczą scenę
 • Umieją pracować z rekwizytem, gestem, pauzą
 • Znają ćwiczenia improwizacji w kontekście występów publicznych
 • Rozumieją ważność zaangażowania i temperamentu występującego.
 • Panują nad tremą, stresem, trudnym słuchaczem, rozmówcą. Radzą sobie w sytuacjach kryzysowych

Metody pracy

Dyskusja, drama, improwizacja, prosta techniki aktorskie, praca z ciałem, ćwiczenia uważności, Art Coaching, life coaching, trening autoprezentacji, uważności, podstawowe ćwiczenia asertywności i komunikacji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie  przygotowanej, własnej prezentacji występu publicznego w dowolnej formie.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów