Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Wystąpienia publiczne w języku angielskim

Prowadzący: dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 16

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 15.10.2019 17:45 - 20:00
2. wtorek 22.10.2019 17:45 - 20:00
3. wtorek 19.11.2019 17:45 - 20:00
4. wtorek 26.11.2019 17:45 - 20:00
5. wtorek 3.12.2019 17:45 - 20:00
6. wtorek 10.12.2019 17:45 - 20:00
7. wtorek 17.12.2019 17:45 - 20:00
8. wtorek 7.01.2020 17:45 - 20:00
9. wtorek 21.01.2020 17:45 - 20:00
10. wtorek 28.01.2020 17:45 - 20:00

Collegium Martineum
ul. Święty Marcin 78; 61-809 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania wystąpień publicznych oraz rozwinięcie umiejętności swobodnego wypowiadania się i prowadzenia różnego typu prezentacji w języku angielskim.

Kurs prowadzony jest całkowicie w języku angielskim i obejmuje krótkie wprowadzenie teoretyczne, przygotowujące do intensywnej pracy nad rozwijaniem umiejętności praktycznych przy zastosowaniu efektywnych metod szkoleniowych.

WYMAGANY POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA – B2

Tematyka kursu

 1. Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 2. Wprowadzenie do komunikacji perswazyjnej i wystąpień publicznych
 3. Przygotowanie prezentacji (analiza celów komunikacyjnych, analiza audytorium, struktura prezentacji)
 4. Zastosowanie pomocy wizualnych
 5. Prezentacje informacyjne
 6. Prezentacje perswazyjne
 7. Przemówienia okolicznościowe
 8. Udzielanie odpowiedzi na pytania i prowadzenie dyskusji
 9. Spontaniczne wypowiedzi
 10. Konsolidacja

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą znali podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej

- będą znali zasady tworzenia i prowadzenia skutecznych prezentacji

- rozwiną umiejętności prowadzenia prezentacji w języku angielskim

- rozwiną umiejętności spontanicznego wypowiadania się (przemówienia okolicznościowe, oświadczenia, wywiady)

- będą potrafili komunikować się w języku angielskim podczas wystąpień publicznych używając specjalistycznej terminologii

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim.  Uczestnicy będą mieli możliwość zintegrowanego doskonalenia wszystkich sprawności językowych oraz przełamania bariery w komunikacji w języku angielskim dzięki zastosowaniu zróżnicowanych, aktywnych metod pracy, obejmujących m.in.:    

- mini-wykłady

- prezentacje multimedialne

- pracę z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- pracę indywidualną

- case studies

- analizę wystąpień publicznych

- dyskusję moderowaną

- burzę mózgów

- nagrania audio i wideo

- ćwiczenia praktyczne na poszczególnych etapach pracy nad przygotowaniem wystąpień publicznych

Efekty pracy uczestników będą filmowane i szczegółowo omawiane. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów