Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Wystąpienia publiczne w języku angielskim

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.10.2021 18:30 - 20:00
2. wtorek 2.11.2021 18:30 - 20:00
3. wtorek 9.11.2021 18:30 - 20:00
4. wtorek 16.11.2021 18:30 - 20:00
5. wtorek 23.11.2021 18:30 - 20:00
6. wtorek 30.11.2021 18:30 - 20:00
7. wtorek 7.12.2021 18:30 - 20:00
8. wtorek 14.12.2021 18:30 - 20:00
9. wtorek 21.12.2021 18:30 - 20:00
10. wtorek 4.01.2022 18:30 - 20:00
11. wtorek 11.01.2022 18:30 - 20:00
12. wtorek 18.01.2022 18:30 - 20:00
13. wtorek 25.01.2022 18:30 - 20:00
14. wtorek 1.02.2022 18:30 - 20:00
15. wtorek 8.02.2022 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania wystąpień publicznych oraz rozwinięcie umiejętności swobodnego wypowiadania się i prowadzenia różnego typu prezentacji w języku angielskim.

Kurs prowadzony jest całkowicie w języku angielskim i obejmuje krótkie wprowadzenie teoretyczne, przygotowujące do intensywnej pracy nad rozwijaniem umiejętności praktycznych przy zastosowaniu efektywnych metod szkoleniowych.

WYMAGANY POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA – B2

Proszę o samodzielną weryfikacje poziomu językowego. Można skorzystać z testu online, np. https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/

Tematyka kursu

  1. Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  2. Wprowadzenie do komunikacji perswazyjnej i wystąpień publicznych
  3. Przygotowanie prezentacji (analiza celów komunikacyjnych, analiza audytorium, struktura prezentacji)
  4. Zastosowanie pomocy wizualnych
  5. Prezentacje informacyjne
  6. Prezentacje perswazyjne
  7. Przemówienia okolicznościowe
  8. Udzielanie odpowiedzi na pytania i prowadzenie dyskusji
  9. Spontaniczne wypowiedzi
  10. Konsolidacja

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą znali podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej

- będą znali zasady tworzenia i prowadzenia skutecznych prezentacji

- rozwiną umiejętności prowadzenia prezentacji w języku angielskim

- rozwiną umiejętności spontanicznego wypowiadania się (przemówienia okolicznościowe, oświadczenia, wywiady)

- będą potrafili komunikować się w języku angielskim podczas wystąpień publicznych używając specjalistycznej terminologii

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim. Uczestnicy będą mieli możliwość zintegrowanego doskonalenia wszystkich sprawności językowych oraz przełamania bariery w komunikacji w języku angielskim dzięki zastosowaniu zróżnicowanych, aktywnych metod pracy, obejmujących m.in.:    

- mini-wykłady

- prezentacje multimedialne

- pracę z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- pracę indywidualną

- case studies

- analizę wystąpień publicznych

- dyskusję moderowaną

- burzę mózgów

- nagrania audio i wideo

- ćwiczenia praktyczne na poszczególnych etapach pracy nad przygotowaniem wystąpień publicznych

Efekty pracy uczestników będą filmowane i szczegółowo omawiane. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.