Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Z mikrobami za pan brat czyli jak dbać o własne zdrowie?

Prowadzący: dr hab. Sylwia Krzymińska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 17.01.2019 18:15 - 19:45
2. czwartek 24.01.2019 18:15 - 19:45
3. czwartek 31.01.2019 18:15 - 19:45
4. czwartek 7.02.2019 18:15 - 19:45
5. czwartek 14.02.2019 18:15 - 19:45
6. czwartek 21.02.2019 18:15 - 19:45
7. czwartek 28.02.2019 18:15 - 20:30

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest:

  1. Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi wpływu mikroorganizmów żyjących w przewodzie pokarmowym człowieka na utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
  2. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat funkcji korzystnych mikroorganizmów
  3. Zapoznanie słuchaczy podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wybranych chorób infekcyjnych
  4. Zapoznanie słuchaczy z metodami zapobiegania infekcjom

Tematyka kursu

Jesteśmy superorganizmami, a nasze jelita stanowią najbardziej zagęszczony, bioróżnorodny i szybko zmieniający się bakteryjny ekosystem, zwany mikrobiotą. Na wykładzie zostanie omówiony jego wpływ na utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia. Kolejne wykłady będą wprowadzeniem do tematyki chorób zakaźnych. Zostaną przedstawione aktualne problemy dotyczące starych i nowo pojawiających się patogenów. Słuchacze poznają zasady profilaktyki chorób zakaźnych.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu wykładów uczestnik:

  1. Rozumie zagadnienia dotyczące wpływu diety i innych czynników na mikrobiotę jelita i utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
  2. Ma wiedzę dotyczącą mechanizmów chorobotwórczości wybranych bakterii
  3. Wyjaśnia zasady profilaktyki przeciwzakaźnej i potrafi odpowiedzieć na pytanie „dlaczego konieczne jest stosowanie szczepień ochronnych?”

Metody pracy

Wykład otwarty, praca w grupach i dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów