Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Zaawansowane programowanie w języku Python

Prowadzący: mgr Agnieszka Chełkowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 17:30 - 20:30
2. wtorek 29.10.2019 17:30 - 20:30
3. wtorek 5.11.2019 17:30 - 20:30
4. wtorek 12.11.2019 17:30 - 20:30
5. wtorek 19.11.2019 17:30 - 20:30
6. wtorek 26.11.2019 17:30 - 20:30
7. wtorek 3.12.2019 17:30 - 20:30
8. wtorek 10.12.2019 17:30 - 19:00

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie z zaawansowanymi zagadnieniami związanymi z programowaniem i analizą danych. Uczestnicy utrwalą swoją wiedzę o języku Python oraz poszerzą ją o standardowe rozwiązania programistyczne. Uczestnicy dowiedzą się jak programować obiektowo i wprowadzać analizy wielowątkowe. Poruszymy temat wykorzystania zewnętrznych modułów oraz ich tworzenia. Cały kurs ma na celu pokazanie i nauczenie uczestników, jak mogą wykorzystać programowanie w języku Python w analizie danych o
zróżnicowanym charakterze oraz ich prezentacji w formie wykresów.

Tematyka kursu

● Wprowadzenie i wykorzystanie programowania obiektowego
● Wykorzystanie wielowątkowości jako elementu przyspieszenia działania programów
● Obsługa zewnętrznych modułów (bibliotek) oraz ich tworzenie
● Uruchamianie programów zewnętrznych w obrębie kodu
● Tworzenie zróżnicowanych wykresów reprezentujących analizowane dane
● Zasady poprawnego pisania kodu

Efekty kształcenia

Uczestnik będzie w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy algorytmiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod programistycznych języka Python. Będzie potrafił efektywnie przetwarzać, analizować oraz wizualizować dane o zróżnicowanym charakterze. Rozwinięta zostanie umiejętność optymalizacji zadań i tworzonej implementacji kodu.

Metody pracy

Zajęcia dedykowane są osobom, które mają podstawowe umiejętności programowania w języku Python (zmienne, listy, słowniki, warunki if...else, pętla for i while, funkcje) oraz obsługi komputera. Wszystkie ćwiczenia będą miały charakter praktyczny i będą wykonywane na komputerach. Zadania samodzielnie rozwiązywane na zajęciach będą fragmentem dużego projektu tworzonego w trakcie kursu, służącego do analizy danych pochodzących z arkuszy typu Excel oraz plików tekstowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów