Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Zaplątani w słowach- o trudnościach w komunikacji międzyludzkiej

Prowadzący: dr Liliana Kortus


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.04.2023 17:30 - 19:45
2. poniedziałek 8.05.2023 17:30 - 19:45
3. poniedziałek 15.05.2023 17:30 - 19:45
4. poniedziałek 22.05.2023 17:30 - 19:45
5. poniedziałek 29.05.2023 17:30 - 19:45
6. poniedziałek 5.06.2023 17:30 - 19:45
7. poniedziałek 12.06.2023 17:30 - 19:45
8. poniedziałek 19.06.2023 17:30 - 19:45
9. poniedziałek 26.06.2023 17:30 - 19:45

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

Uwaga!

Kurs „Zaplątani w słowach” przeznaczony jest dla osób, które:

- ukończyły kurs Blaski i cienie w komunikacji międzyludzkiej – w ramach UO;

- nie ukończyły ww.  kursu, jednak posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej opartej na metodzie NVC.

 Cele kursu

 • znalezienie odpowiedzi na pytania: jaki wpływ, na przebieg procesu komunikacji międzyludzkiej, ma:
  • poczucie winy, poświęcenie,
  • gotowość, zaangażowanie,
  • miłość, wdzięczność, słuchanie;
 • rozwijanie umiejętności empatycznego komunikowania i słuchania,
  z uwzględnieniem kluczowych postaw, wskazanych w ramach tego kursu;
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania, stosując sformułowania otwierające i zapraszające do dialogu, a nie zwroty blokujące proces;
 • doskonalenie umiejętności konstruowania komunikatów uwzględniających potrzeby każdej ze stron.

Tematyka kursu

Komunikacja międzyludzka jest narzędziem, dzięki któremu możemy budować z innymi relacje oparte na więzi i bliskości, a możemy również, zaplątani w sieci słów, zostać uwięzieni i „szarpać się” przez długie lata, a nieraz i przez całe życie. 

Świadome i zgodne ze swoimi, najgłębszymi intencjami komunikowanie, zdecydowanie ułatwi  budowanie relacji międzyludzkich, a tym samym przyczyni się do powstawania coraz bardziej satysfakcjonujących związków zachodzących między ludźmi.

Zatem  nasze pytania i odpowiedzi będą o:

 • O miłości – postawa, potrzeba czy uczucie?
 • O poczuciu winy – kto komu wrzuca kamyczki do ogródka?
 • O słuchaniu – co dokładnie słyszę?
 • O chęciach – czy to droga donikąd?
 • O wdzięczności – kto, komu, za co?
 • O postanowieniach – i nie tych noworocznych.
 • O karach – od kogo, dla kogo i w jakim celu?

Efekty uczenia się

Osoba uczestnicząca w zajęciach:

 • buduje komunikaty otwierające i zapraszające do dialogu,
 • świadomie rezygnuje ze zwrotów blokujących przebieg komunikacji międzyludzkiej,
 • formułuje i udziela informacji zwrotnej z uważnością na potrzeby rozmówcy,
 • świadomie przyjmuje postawy, wskazane w ramach tego kursu,
 • aktywnie uczestniczy we współtworzeniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, których podstawą jest komunikacja,
 • określa kierunek dalszego samokształcenia i samorozwoju w obszarze komunikacji interpersonalnej.

Metody pracy

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną ilustrowany przykładami, dyskusja wokół ważnych i kontrowersyjnych zagadnień, wspólna analiza przykładów podawanych przez uczestników spotkań.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny z zakresu stosowania wiedzy poznanej w trakcie spotkań.