Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Zarządzanie jakością

Prowadzący: dr Eliza Khemissi


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 18.03.2018 12:00 - 14:15
2. niedziela 25.03.2018 12:00 - 14:15
3. niedziela 8.04.2018 12:00 - 14:15
4. niedziela 15.04.2018 12:00 - 14:15
5. niedziela 22.04.2018 12:00 - 14:15
6. niedziela 6.05.2018 12:00 - 14:15
7. niedziela 13.05.2018 12:00 - 14:15
8. niedziela 20.05.2018 12:00 - 14:15
9. niedziela 27.05.2018 12:00 - 14:15
10. niedziela 3.06.2018 12:00 - 14:15

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania jakością. Zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania jakością, potrzebnych menedżerom, takich jak na przykład tworzenie ankiet badających satysfakcję klientów i ich interpretowanie, stosowanie algorytmów współczesnej metody six sigma, w celu dokonywania usprawnień i ograniczania braków, profesjonalne prowadzenie audytów jakościowych, prowadzenie analizy ryzyka i kosztów w celach jakościowych, rozwiązywanie prostych problemów niezawodności. Omówienie filozoficznych problemów i definicji związanych z zarządzaniem jakością, w tym różnych  definicji jakości, z podziałem na trzy szczególne strefy geograficzne, kosztów jawnych i ukrytych, TQM, filozofii „zero braków”, podejścia holistycznego do zarządzania jakością i problemów jakości, np. problemów jakości życia.

Tematyka kursu

Normy i standardy jakości. Omówienie normy ISO 9001:2015  na tle  poprzednich norm jakości organizacji, norm żywnościowych, związanych z energią, środowiskiem naturalnym, BHP i bezpieczeństwem informacji. Przedstawienie standardów dla wojska oraz  normy  związanej z integracją systemów zarządzania. Niektóre z tych tematów są oparte na odbytych przeze mnie aktualnych  szkoleniach z zakresu  jakości.  Omówiona będzie również teoria zarządzania jakością i narzędzia wspomagające ten proces.

Efekty kształcenia

Umiejętność interpretowania kosztów jakości, znajomość najnowszych zagadnień zarządzania jakością dzięki pracy z  czasopismem pt. "Problemy jakości", umiejętność przeprowadzania audytów jakościowych, stosowanie nowszych i starszych narzędzi wspomagających zarządzania jakością, w tym technik statystycznych, zdobycie szeregu praktycznych informacji pozwalających podnieść jakość w różnych organizacjach, w tym zasad dobrej komunikacji, motywowania kadry, specyfiki zdobywania nagród jakości, czy certyfikatu 5S. Poznanie standardów i norm jakościowych, zarówno branżowych jak i ogólnych, dla różnych organizacji. Poznanie specyficznych problemów zarządzania jakością np. związanych z marketingiem opakowań, czy badaniami rynku. Poznanie technik tworzenia ankiet jakościowych i ich interpretacji. Poznanie filozofii i metod zarządzania jakością, takich jak model EFQM, TQM, Six Sigma. Rozwój kreatywności poprzez tworzenie własnych koncepcji drobnych usprawnień w organizacji. Uświadomienie sobie w dyskusji jaki jest nasz stosunek jakości do ceny dla wybranych produktów, czy jak radzimy sobie z problemem  marnotrawstwa. Umiejętność łączenia podstawowych zagadnień produkcyjnych i związanych z zarządzaniem ryzykiem z problemami jakości. Znajomość integracji w kontekście zarządzania jakością, jak i problemów jakościowych na poziomach operacyjnym, taktycznym i strategicznym.

Metody pracy

elementy wykładu, pogadanki i ćwiczeń, dyskusja grupowa, warsztaty, zajęcia plenerowe – wizyta w poznańskiej fabryce.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

tradycyjny egzamin pisemny i prezentacja zaliczeniowa, ocena dostateczna za 60% obecność na zajęciach, podwyższenie oceny o pół stopnia  za udział w wycieczce do poznańskiej fabryki.  (Wycieczkę można zaliczyć również indywidualnie, w dowolnym terminie, dogodnym dla słuchacza)