Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Zarządzanie jakością

Prowadzący: dr Eliza Khemissi


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 18.03.2018 12:00 - 14:15
2. niedziela 25.03.2018 12:00 - 14:15
3. niedziela 8.04.2018 12:00 - 14:15
4. niedziela 15.04.2018 12:00 - 14:15
5. niedziela 22.04.2018 12:00 - 14:15
6. niedziela 6.05.2018 12:00 - 14:15
7. niedziela 13.05.2018 12:00 - 14:15
8. niedziela 20.05.2018 12:00 - 14:15
9. niedziela 27.05.2018 12:00 - 14:15
10. niedziela 3.06.2018 12:00 - 14:15

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania jakością. Zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania jakością, potrzebnych menedżerom, takich jak na przykład tworzenie ankiet badających satysfakcję klientów i ich interpretowanie, stosowanie algorytmów współczesnej metody six sigma, w celu dokonywania usprawnień i ograniczania braków, profesjonalne prowadzenie audytów jakościowych, prowadzenie analizy ryzyka i kosztów w celach jakościowych, rozwiązywanie prostych problemów niezawodności. Omówienie filozoficznych problemów i definicji związanych z zarządzaniem jakością, w tym różnych  definicji jakości, z podziałem na trzy szczególne strefy geograficzne, kosztów jawnych i ukrytych, TQM, filozofii „zero braków”, podejścia holistycznego do zarządzania jakością i problemów jakości, np. problemów jakości życia.

Tematyka kursu

Normy i standardy jakości. Omówienie normy ISO 9001:2015  na tle  poprzednich norm jakości organizacji, norm żywnościowych, związanych z energią, środowiskiem naturalnym, BHP i bezpieczeństwem informacji. Przedstawienie standardów dla wojska oraz  normy  związanej z integracją systemów zarządzania. Niektóre z tych tematów są oparte na odbytych przeze mnie aktualnych  szkoleniach z zakresu  jakości.  Omówiona będzie również teoria zarządzania jakością i narzędzia wspomagające ten proces.

Efekty kształcenia

Umiejętność interpretowania kosztów jakości, znajomość najnowszych zagadnień zarządzania jakością dzięki pracy z  czasopismem pt. "Problemy jakości", umiejętność przeprowadzania audytów jakościowych, stosowanie nowszych i starszych narzędzi wspomagających zarządzania jakością, w tym technik statystycznych, zdobycie szeregu praktycznych informacji pozwalających podnieść jakość w różnych organizacjach, w tym zasad dobrej komunikacji, motywowania kadry, specyfiki zdobywania nagród jakości, czy certyfikatu 5S. Poznanie standardów i norm jakościowych, zarówno branżowych jak i ogólnych, dla różnych organizacji. Poznanie specyficznych problemów zarządzania jakością np. związanych z marketingiem opakowań, czy badaniami rynku. Poznanie technik tworzenia ankiet jakościowych i ich interpretacji. Poznanie filozofii i metod zarządzania jakością, takich jak model EFQM, TQM, Six Sigma. Rozwój kreatywności poprzez tworzenie własnych koncepcji drobnych usprawnień w organizacji. Uświadomienie sobie w dyskusji jaki jest nasz stosunek jakości do ceny dla wybranych produktów, czy jak radzimy sobie z problemem  marnotrawstwa. Umiejętność łączenia podstawowych zagadnień produkcyjnych i związanych z zarządzaniem ryzykiem z problemami jakości. Znajomość integracji w kontekście zarządzania jakością, jak i problemów jakościowych na poziomach operacyjnym, taktycznym i strategicznym.

Metody pracy

elementy wykładu, pogadanki i ćwiczeń, dyskusja grupowa, warsztaty, zajęcia plenerowe – wizyta w poznańskiej fabryce.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

tradycyjny egzamin pisemny i prezentacja zaliczeniowa, ocena dostateczna za 60% obecność na zajęciach, podwyższenie oceny o pół stopnia  za udział w wycieczce do poznańskiej fabryki.  (Wycieczkę można zaliczyć również indywidualnie, w dowolnym terminie, dogodnym dla słuchacza)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów