Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zarządzanie projektami

Prowadzący: dr Leonard Dajerling


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 28.03.2020 9:30 - 18:15
2. niedziela 29.03.2020 9:30 - 18:15
3. sobota 4.04.2020 9:30 - 18:15

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Obecnie zarządzanie projektami jest jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji. Przedsiębiorstwa zmuszone są realizować liczne projekty, które stanowią odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym. Realizacja projektów pozwala na wprowadzanie zmian organizacyjnych, doskonalenie produktów i usługi czy wdrażanie nowych rozwiązań. Widoczne zmiany otoczenia biznesowego wymuszają coraz większe wyzwania, które wymagają aktualnej wiedzy i umiejętności oraz pracy w zespołach projektowych.

Proponowany kurs jest skierowany do tych, którzy chcą pozyskać kluczową i aktualną wiedzę oraz umiejętności dotyczące planowania, organizowania, realizacji i monitorowania projektu. Szczególnie zapraszam: kierowników projektów i liderów zespołów; dyrektorów i pracowników PMO; członków zespołów projektowych i wszystkie osoby zainteresowane; tematyką zarządzania projektami; sponsorów projektów i szefów firm.

Cele szczegółowe kursu:

 • najważniejsze zasady zarządzania projektem
 • technik inicjowania, definiowania projektu, jego zakresu oraz kluczowych ograniczeń projektowych
 • planowania/ harmonogramowanie projektu
 • specyfiki tworzenia i kierowania zespołem projektowym
 • metod monitorowania i kontrolowania realizacji projektu

Tematyka kursu

 • Wstęp do zarządzania projektami;
 • Etapy i procesy w zarządzaniu projektami;
 • Planowanie wstępne projektu;
 • Szczegółowe planowanie projektu;
 • Opracowanie harmonogramu Gantt’a w oparciu o WBS (ang. Work Brakedown Structure, WBS)
 • Organizacja projektu;
 • Realizacja projektu;
 • Zakończenie projektu;

Efekty kształcenia

Uczestnik posiada wiedzę:

 • z zakresu realizacji projektu;
 • zna zasady zarządzania ryzykiem, zmianą projektu i problemami;
 • z zakresu realizacji projektu;
 • dotyczącą zakończenia projektu.

Uczestnik posiada umiejętności:

 • potrafi wstępnie zaplanować projekt;
 • potrafi szczegółowo zaplanować etapy projektu;
 • wie, jak zastosować narzędzia i techniki pomagające w realizacji projektu;
 • potrafi odpowiednio dobrać członków do realizacji projektu;
 • dotyczące monitorowania prac i zakończenia projektu.

Metody pracy

Kurs będzie prowadzony formie szkolenia. Metodami będzie część wykładowa oraz multimedialna zapewniona przez prowadzącego. W dalszej kolejności praca na przykładach (Case Studies), praca w grupach oraz dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie teoretyczno-praktyczne.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów