Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zarządzanie projektami

Prowadzący: dr Leonard Dajerling


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 5.02.2021 16:00 - 20:00
2. sobota 6.02.2021 12:00 - 20:00
3. niedziela 7.02.2021 12:00 - 20:00
4. piątek 12.02.2021 16:00 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Obecnie zarządzanie projektami jest jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji. Przedsiębiorstwa zmuszone są realizować liczne projekty, które stanowią odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym. Realizacja projektów pozwala na wprowadzanie zmian organizacyjnych, doskonalenie produktów i usługi czy wdrażanie nowych rozwiązań. Widoczne zmiany otoczenia biznesowego wymuszają coraz większe wyzwania, które wymagają aktualnej wiedzy i umiejętności oraz pracy w zespołach projektowych.

Proponowany kurs jest skierowany do tych, którzy chcą pozyskać kluczową i aktualną wiedzę oraz umiejętności dotyczące planowania, organizowania, realizacji i monitorowania projektu. Szczególnie zapraszam: kierowników projektów i liderów zespołów; dyrektorów i pracowników PMO; członków zespołów projektowych i wszystkie osoby zainteresowane; tematyką zarządzania projektami; sponsorów projektów i szefów firm.

Cele szczegółowe kursu:

 • najważniejsze zasady zarządzania projektem
 • technik inicjowania, definiowania projektu, jego zakresu oraz kluczowych ograniczeń projektowych
 • planowania/ harmonogramowanie projektu
 • specyfiki tworzenia i kierowania zespołem projektowym
 • metod monitorowania i kontrolowania realizacji projektu

Tematyka kursu

 • Wstęp do zarządzania projektami;
 • Etapy i procesy w zarządzaniu projektami;
 • Planowanie wstępne projektu;
 • Szczegółowe planowanie projektu;
 • Opracowanie harmonogramu Gantt’a w oparciu o WBS (ang. Work Brakedown Structure, WBS)
 • Organizacja projektu;
 • Realizacja projektu;
 • Zakończenie projektu;

Efekty kształcenia

Uczestnik posiada wiedzę:

 • z zakresu realizacji projektu;
 • zna zasady zarządzania ryzykiem, zmianą projektu i problemami;
 • z zakresu realizacji projektu;
 • dotyczącą zakończenia projektu.

Uczestnik posiada umiejętności:

 • potrafi wstępnie zaplanować projekt;
 • potrafi szczegółowo zaplanować etapy projektu;
 • wie, jak zastosować narzędzia i techniki pomagające w realizacji projektu;
 • potrafi odpowiednio dobrać członków do realizacji projektu;
 • dotyczące monitorowania prac i zakończenia projektu.

Metody pracy

Kurs będzie prowadzony formie szkolenia. Metodami będzie część wykładowa oraz multimedialna zapewniona przez prowadzącego. W dalszej kolejności praca na przykładach (Case Studies), praca w grupach oraz dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie teoretyczno-praktyczne.