Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Zarządzanie projektem artystycznym

Prowadzący: dr Agata Siwiak, mgr Magdalena Pałka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 4.03.2017 9:00 - 16:00
2. sobota 11.03.2017 9:00 - 15:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu będzie przygotowanie uczestników do zarządzania projektem artystycznym, czyli do skutecznego przeprowadzenia projektu od etapu założeń, przez jego przygotowanie, aż do etapu realizacji – a więc dostarczenie podstawowej wiedzy o tym, jakie działania (programowe, finansowe, marketingowe) są niezbędne, by z powodzeniem zrealizować wydarzenie kulturalne i artystyczne. Materiałem do szkolenia będą analizy konkretnych, przykładowych sytuacji związanych z zarządzaniem projektami i wytyczenie wraz z uczestnikami podstawowej „mapy” kolejnych działań.

Tematyka kursu

  • Podstawy programowania projektów artystycznych
  • Mechanizmy organizowania życia kulturalnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zasad finansowania kultury
  • Wprowadzenie do marketingu
  • Wprowadzenie do zarządzania projektem artystycznym

Efekty kształcenia

  • Znajomość podstaw marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem grupy odbiorców projektu;
  • Znajomość zasad sporządzania umów
  • Znajomość podstaw planowania budżetu projektu
  • Wiedza o pozyskiwaniu dofinansowania projektów artystycznych
  • Znajomość reguł sporządzania aplikacji grantowych;
  • Tworzenie harmonogramu projektu

Metody pracy

Tryb pracy warsztatowy i laboratoryjny; wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.