Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Zasady dziedziczenia cech

Prowadzący: dr hab. Alina Bączkiewicz, dr hab. Katarzyna Buczkowska-Chmielewska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 16:30 - 18:00
2. wtorek 28.03.2017 16:30 - 18:00
3. wtorek 4.04.2017 16:30 - 18:00
4. wtorek 11.04.2017 16:30 - 18:00
5. wtorek 18.04.2017 16:30 - 18:00
6. wtorek 25.04.2017 16:30 - 18:00
7. wtorek 9.05.2017 16:30 - 18:00
8. wtorek 16.05.2017 16:30 - 18:00

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami dziedziczenia.

Tematyka kursu

Podczas kursu będzie można się dowiedzieć jak są zbudowane geny, kiedy działają a kiedy nie i dlaczego tak jest, czy mamy jakiś wpływ na ujawnianie się genów i czy wszystkie cechy są zapisane w genach. Tak więc, między innymi słuchacze dowiedzą się dlaczego ich dzieci mogą mieć inny kolor oczu lub włosów niż oni sami i czy jest to zgodne z prawami genetycznymi. Ponadto, przyjrzymy się zasadom dziedziczenia związanego z płcią i dowiemy się dlaczego kobiety rzadziej łysieją niż mężczyźni oraz jak dziedziczy się daltonizm. Podczas wykładów zostanie wyjaśnione jak powstają mutacje, jakie są przyczyny mutacji i czy mają tylko negatywny wpływ na organizmy. Poza tym, uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawy najczęstszych chorób genetycznych u człowieka, takich jak albinizm, mukowiscydoza, anemia sierpowata, jakie jest prawdopodobieństwo przekazania tych chorób dzieciom i jaki wpływ ma na to bliskie pokrewieństwo rodziców. Omówione też zostaną różne zjawiska genetyczne, jak na przykład, niedawno odkryte, genetyczne piętnowanie rodzicielskie i czy można go uniknąć.

Efekty kształcenia

Słuchacz:

- zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu genetyki

- pozna budowę i działanie genów

- zrozumie podstawowe zasady dziedziczenia

- zapozna się z najnowszymi odkryciami i trendami naukowymi w genetyce

- będzie potrafił praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę do zrozumienia informacji zawartej w literaturze, prasie, TV oraz ze źródeł naukowych.

Metody pracy

wykład otwarty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.