Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Zasady komunikacji zewnętrznej w pracy negocjatora biznesowego

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.04.2017 14:00 - 17:00
2. sobota 8.04.2017 14:00 - 17:00
3. sobota 22.04.2017 14:00 - 17:00
4. sobota 6.05.2017 14:00 - 17:00
5. sobota 13.05.2017 14:00 - 17:00
6. sobota 20.05.2017 14:00 - 17:00
7. sobota 27.05.2017 14:00 - 17:00
8. sobota 3.06.2017 14:00 - 17:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przybliżenie pojęcia zewnętrznej komunikacji biznesowej jako złożonego mechanizmu niezbędnego w pracy negocjatora biznesowego.

Tematyka kursu

Blok. 1
Pojęcie komunikacji zewnętrznej w środowisku biznesowym. Narzędzia komunikacji werbalnej. Narzędzia komunikacji niewerbalnej.

Case study
Odczytywanie znaków niewerbalnych i skojarzenie ich z wypowiedzianym komunikatem
w filmach wideo z zakresu komunikacji zewnętrznej.

Blok 2
Pojęcie sprofilowania uczestnika procesu negocjacyjnego w kontekście kodu kulturowego. Rodzaje i strategie negocjacji biznesowych. Perswazja i manipulacja w negocjacjach biznesowych.

Case study
Tworzenie własnego kodu kulturowego i kodu kulturowego współrozmówcy. Rozwój umiejętności rozpoznawania manipulacji w trakcie negocjacji biznesowej. Miejsce perswazji
w negocjacjach biznesowych.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

  • zdobędzie wiedzę o współczesnych narzędziach komunikacji biznesowej;
  • nauczy się rozpoznawać mowę ciała i wykorzystywać nabytą wiedzę do analizy komunikatów werbalnych;
  • zdobędzie umiejętność tworzenia kodu kulturowego partnera niezbędnego
    w sprofilowaniu obrazu współrozmówcy;
  • nauczy się wykorzystywać kod kulturowy partnera do tworzenia strategii procesu negocjacji biznesowych i zdolności używania narzędzi perswazji i wykrywania instrumentów manipulacyjnych.

Metody pracy

Wykłady i case study. Praca z wideo i audio materiałem dostosowanym do tematyki kursu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test i analiza odcinka wideo- lub audio materiału na skutek wyodrębnienia następujących narzędzi używanych w negocjacjach biznesowych: mowy ciała, kodu kulturowego, perswazji czy manipulacji.