Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Zasady komunikacji zewnętrznej w pracy negocjatora biznesowego

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.04.2017 14:00 - 17:00
2. sobota 8.04.2017 14:00 - 17:00
3. sobota 22.04.2017 14:00 - 17:00
4. sobota 29.04.2017 14:00 - 17:00
5. sobota 6.05.2017 14:00 - 17:00
6. sobota 13.05.2017 14:00 - 17:00
7. sobota 20.05.2017 14:00 - 17:00
8. sobota 27.05.2017 14:00 - 17:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przybliżenie pojęcia zewnętrznej komunikacji biznesowej jako złożonego mechanizmu niezbędnego w pracy negocjatora biznesowego.

Tematyka kursu

Blok. 1
Pojęcie komunikacji zewnętrznej w środowisku biznesowym. Narzędzia komunikacji werbalnej. Narzędzia komunikacji niewerbalnej.

Case study
Odczytywanie znaków niewerbalnych i skojarzenie ich z wypowiedzianym komunikatem
w filmach wideo z zakresu komunikacji zewnętrznej.

Blok 2
Pojęcie sprofilowania uczestnika procesu negocjacyjnego w kontekście kodu kulturowego. Rodzaje i strategie negocjacji biznesowych. Perswazja i manipulacja w negocjacjach biznesowych.

Case study
Tworzenie własnego kodu kulturowego i kodu kulturowego współrozmówcy. Rozwój umiejętności rozpoznawania manipulacji w trakcie negocjacji biznesowej. Miejsce perswazji
w negocjacjach biznesowych.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

  • zdobędzie wiedzę o współczesnych narzędziach komunikacji biznesowej;
  • nauczy się rozpoznawać mowę ciała i wykorzystywać nabytą wiedzę do analizy komunikatów werbalnych;
  • zdobędzie umiejętność tworzenia kodu kulturowego partnera niezbędnego
    w sprofilowaniu obrazu współrozmówcy;
  • nauczy się wykorzystywać kod kulturowy partnera do tworzenia strategii procesu negocjacji biznesowych i zdolności używania narzędzi perswazji i wykrywania instrumentów manipulacyjnych.

Metody pracy

Wykłady i case study. Praca z wideo i audio materiałem dostosowanym do tematyki kursu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test i analiza odcinka wideo- lub audio materiału na skutek wyodrębnienia następujących narzędzi używanych w negocjacjach biznesowych: mowy ciała, kodu kulturowego, perswazji czy manipulacji.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów