Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zasady komunikacji zewnętrznej w pracy negocjatora biznesowego

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.10.2018 15:15 - 18:15
2. sobota 27.10.2018 15:15 - 18:15
3. sobota 10.11.2018 15:15 - 18:15
4. sobota 17.11.2018 15:15 - 18:15
5. sobota 24.11.2018 15:15 - 18:15
6. sobota 1.12.2018 15:15 - 18:15
7. sobota 8.12.2018 15:15 - 18:15
8. sobota 15.12.2018 15:15 - 16:45

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przybliżenie pojęcia zewnętrznej komunikacji biznesowej jako złożonego mechanizmu niezbędnego w pracy negocjatora biznesowego.

Tematyka kursu

lok. 1 (4 godz.)
Pojęcie komunikacji zewnętrznej w środowisku biznesowym. Narzędzia komunikacji werbalnej. Narzędzia komunikacji niewerbalnej.

Case study (6 godz.)
Odczytywanie znaków niewerbalnych i skojarzenie ich z wypowiedzianym komunikatem 
w filmach wideo z zakresu komunikacji zewnętrznej.

Blok 2 (4 godz.) 
Pojęcie sprofilowania uczestnika procesu negocjacyjnego w kontekście kodu kulturowego biznesowego. Rodzaje i strategie negocjacji biznesowych.

Case study (6 godz.)
Tworzenie własnego kodu kulturowego biznesowego i kodu kulturowego biznesowego współrozmówcy.

Blok 3 (4 godz.)

Pojęcie perswazji i manipulacji w komunikacji biznesowej

Case study (6 godz.)

Rozpoznawanie manipulacji w trakcie negocjacji biznesowej.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

  • zdobędzie wiedzę o współczesnych narzędziach komunikacji biznesowej;
  • nauczy się rozpoznawać mowę ciała i wykorzystywać nabytą wiedzę do analizy komunikatów werbalnych;
  • zdobędzie umiejętność tworzenia kodu kulturowego biznesowego partnera niezbędnego w sprofilowaniu obrazu współrozmówcy;
  • nauczy się wykorzystywać kod kulturowy biznesowy partnera do tworzenia strategii procesu negocjacji biznesowych i zdolności używania narzędzi perswazji i wykrywania instrumentów manipulacyjnych.

Metody pracy

Wykłady i case study. Praca z wideo i audio materiałem dostosowanym do tematyki kursu


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test i analiza odcinka wideo- lub audio materiału na skutek wyodrębnienia następujących narzędzi używanych w negocjacjach biznesowych: mowy ciała, kodu kulturowego, perswazji czy manipulacji.