Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Zastosowanie tablic interaktywnych w edukacji

Prowadzący: mgr inż. Bożena Jakubczak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 16:30 - 18:00
2. środa 24.10.2018 16:30 - 18:00
3. środa 7.11.2018 16:30 - 18:00
4. środa 14.11.2018 16:30 - 18:00
5. środa 21.11.2018 16:30 - 18:00
6. środa 28.11.2018 16:30 - 18:00
7. środa 5.12.2018 16:30 - 18:00
8. środa 12.12.2018 16:30 - 18:00
9. środa 19.12.2018 16:30 - 18:00
10. środa 9.01.2019 16:30 - 18:00
11. środa 16.01.2019 16:30 - 18:00
12. środa 23.01.2019 16:30 - 18:00
13. środa 30.01.2019 16:30 - 18:00
14. środa 6.02.2019 16:30 - 18:00
15. środa 13.02.2019 16:30 - 18:00

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Przekazanie wiedzy z zakresu projektowania i prowadzenia interaktywnych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 2. Rozwijanie umiejętności w zakresie metod prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, przygotowywania scenariuszy tych zajęć oraz sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów
 3. Kształtowanie aktywnej postawy i kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań zadań z wykorzystaniem TIK.

Tematyka kursu

 1. Informacyjno-medialne aspekty nowych wyzwań edukacyjnych.
 2. Podstawowe zasady pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board: montaż zestawu, kalibracja tablicy, współpraca z systemem operacyjnym i oprogramowaniem komputera z poziomu tablicy interaktywnej.
 3. Podstawowe funkcje tablicy interaktywnej, praca w trybie atramentu i wskazywania, pasek ruchomych narzędzi.
 4. Zasady pracy z programem SMART Notebook, projektowanie i rejestrowanie lekcji NOTEBOOK. Pozyskiwanie obiektów do przygotowania materiałów na lekcję, licencje Creative Commons.
 5. Możliwości tablicy w trybie interaktywnym, wykorzystanie modułu Lesson Activity Toolkit, zasady projektowania interaktywnych zajęć edukacyjnych.
 6. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w wybranych metodach nauczania (metody podające, problemowe, praktyczne).
 7. Propozycje przykładowych lekcji (dla różnych etapów edukacji) z wykorzystaniem tablicy SMART Board, projektowanie własnych zajęć edukacyjnych.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik kursu:

 • wskazuje i charakteryzuje nowe wyzwania edukacyjne związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,
 • wykonuje montaż zestawu do multimedialnego nauczania z tablicą interaktywną, przeprowadza kalibrację tablicy, współpracuje z systemem operacyjnym i oprogramowaniem komputera z poziomu tablicy interaktywnej,
 • wymienia podstawowe funkcje tablicy interaktywnej i opisuje dostępne narzędzia, posługuje się tablicą w trybie atramentu i wskazywania,
 • objaśnia zasady pracy z programem SMART Notebook, posługuje się narzędziami programu w celu tworzenia i rejestracji lekcji NOTEBOOK,
 • pozyskuje obiekty do przygotowania materiałów na lekcję z poszanowaniem praw własności intelektualnej, objaśnia zasady udostępniania przekazów medialnych z wykorzystaniem licencji Creative Commons,
 • projektuje interaktywne zajęcia edukacyjne (dla różnych etapów edukacji) z wykorzystaniem tablicy SMART Board, stosuje szablony interaktywnych ćwiczeń z modułu Lesson Activity Toolkit,
 • objaśnia możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w wybranych metodach nauczania,
 • wykazuje aktywną postawę i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań zadań za pomocą tablicy interaktywnej i jej oprogramowania.

Metody pracy

Pokaz, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie projektu zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, przygotowanie lekcji  w formacie NOTEBOOK.