Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Zastosowanie tablic interaktywnych w edukacji

Prowadzący: mgr inż. Bożena Jakubczak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.01.2019 15:00 - 16:30
2. środa 30.01.2019 15:00 - 16:30
3. środa 6.02.2019 15:00 - 16:30
4. środa 13.02.2019 15:00 - 16:30
5. środa 20.02.2019 15:00 - 16:30
6. środa 27.02.2019 15:00 - 16:30
7. środa 6.03.2019 15:00 - 16:30
8. środa 13.03.2019 15:00 - 16:30
9. środa 20.03.2019 15:00 - 16:30
10. środa 27.03.2019 15:00 - 16:30
11. środa 3.04.2019 15:00 - 16:30
12. środa 10.04.2019 15:00 - 16:30
13. środa 17.04.2019 15:00 - 16:30
14. środa 24.04.2019 15:00 - 16:30
15. środa 8.05.2019 15:00 - 16:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Przekazanie wiedzy z zakresu projektowania i prowadzenia interaktywnych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 2. Rozwijanie umiejętności w zakresie metod prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, przygotowywania scenariuszy tych zajęć oraz sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów
 3. Kształtowanie aktywnej postawy i kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań zadań z wykorzystaniem TIK.

Tematyka kursu

 1. Informacyjno-medialne aspekty nowych wyzwań edukacyjnych.
 2. Podstawowe zasady pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board: montaż zestawu, kalibracja tablicy, współpraca z systemem operacyjnym i oprogramowaniem komputera z poziomu tablicy interaktywnej.
 3. Podstawowe funkcje tablicy interaktywnej, praca w trybie atramentu i wskazywania, pasek ruchomych narzędzi.
 4. Zasady pracy z programem SMART Notebook, projektowanie i rejestrowanie lekcji NOTEBOOK. Pozyskiwanie obiektów do przygotowania materiałów na lekcję, licencje Creative Commons.
 5. Możliwości tablicy w trybie interaktywnym, wykorzystanie modułu Lesson Activity Toolkit, zasady projektowania interaktywnych zajęć edukacyjnych.
 6. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w wybranych metodach nauczania (metody podające, problemowe, praktyczne).
 7. Propozycje przykładowych lekcji (dla różnych etapów edukacji) z wykorzystaniem tablicy SMART Board, projektowanie własnych zajęć edukacyjnych.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik kursu:

 • wskazuje i charakteryzuje nowe wyzwania edukacyjne związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,
 • wykonuje montaż zestawu do multimedialnego nauczania z tablicą interaktywną, przeprowadza kalibrację tablicy, współpracuje z systemem operacyjnym i oprogramowaniem komputera z poziomu tablicy interaktywnej,
 • wymienia podstawowe funkcje tablicy interaktywnej i opisuje dostępne narzędzia, posługuje się tablicą w trybie atramentu i wskazywania,
 • objaśnia zasady pracy z programem SMART Notebook, posługuje się narzędziami programu w celu tworzenia i rejestracji lekcji NOTEBOOK,
 • pozyskuje obiekty do przygotowania materiałów na lekcję z poszanowaniem praw własności intelektualnej, objaśnia zasady udostępniania przekazów medialnych z wykorzystaniem licencji Creative Commons,
 • projektuje interaktywne zajęcia edukacyjne (dla różnych etapów edukacji) z wykorzystaniem tablicy SMART Board, stosuje szablony interaktywnych ćwiczeń z modułu Lesson Activity Toolkit,
 • objaśnia możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w wybranych metodach nauczania,
 • wykazuje aktywną postawę i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań zadań za pomocą tablicy interaktywnej i jej oprogramowania.

Metody pracy

Pokaz, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie projektu zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, przygotowanie lekcji  w formacie NOTEBOOK.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów