Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Zbrodniarz wojenny bohaterem narodowym? Przypadek byłej Jugosławii

Prowadzący: mgr Nadia Czachowska-Aleksić


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 26.01.2022 18:00 - 19:30
2. środa 2.02.2022 18:00 - 19:30
3. środa 9.02.2022 18:00 - 19:30
4. środa 16.02.2022 18:00 - 19:30
5. środa 23.02.2022 18:00 - 19:30
6. środa 2.03.2022 18:00 - 19:30
7. środa 9.03.2022 18:00 - 19:30
8. środa 16.03.2022 18:00 - 19:30
9. środa 23.03.2022 18:00 - 19:30
10. środa 30.03.2022 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Podstawowym celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z sytuacją powojenną (wojna lat 90.), czyli z tzw. okresem przejściowym w krajach byłej Jugosławii, która odnosi się do tematyki praw człowieka. Poruszane będą tematy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, odszkodowań, statusu konstytutywnych grup etnicznych oraz mniejszości. Ważną częścią analizy będzie też przestrzeń publiczna, szczególnie ta związana z miejscami zbrodni wojennych. Omawiane będą głównie wydarzenia związane z Bośnią i Hercegowiną, jednak pojawi się też kilka przykładów z Serbii, Chorwacji i Kosowa.

W części teoretycznej słuchacze poznają najbardziej znane teorie dotyczące kluczowych zagadnień takich jak naród, tożsamość, tradycja, mit, pamięć, symbol, rytuał, władza, kultura i prawa człowieka. Część praktyczna umożliwi słuchaczom wykorzystanie zdobytej wiedzy metodologicznej poprzez adekwatną interpretację kodów kulturowych oraz dostrzeżenie ukrytych przekazów symbolicznych we współczesnych wydarzeniach takich jak święta regionalne, dni pamięci, festiwale itd. Omówiona zostanie też kwestia roli instytucji religijnych, systemu edukacji oraz sztuki jako sposobu radzenia sobie z traumą. Na koniec zajęć przewidziane jest zapoznanie słuchaczy z organizacjami działającymi na rzecz pojednania i dążącymi do uzyskania praw dla poszkodowanych.

Tematyka kursu

Wprowadzenie: teoretyczne podstawy

 1. Naród a etniczność; tożsamość; tradycja; mit
 2. Pamięć, miejsca i nośniki pamięci. Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna. Przestrzeń publiczna
 3. Symbole i rytuały
 4. Władza, produkcja wiedzy, strategie zapominania
 5. Kultura, przemoc kulturowa
 6. Prawa człowieka, trauma

Część analityczna:

 1. Zbrodnie przeciwko ludzkości: ludobójstwo i przemoc seksualna w czasie wojny oraz sytuacja po wojnie
 2. Sprawiedliwość okresu przejściowego. Wyroki sądowe. Odszkodowania materialne i symboliczne
 3. Rola instytucji religijnych w czasie wojny i po niej
 4. Przestrzeń symboliczna po wojnie – święta jako narodowe rytuały
 5. Różnorodne narracje historyczne – szkolne podręczniki
 6. Sztuka jako narzędzie radzenia sobie z traumą - sposoby upamiętniania w celu zapobiegania ponownych zbrodni
 7. Teatr i performans
 8. Literatura
 9. Muzyka i sztuki plastyczne
 10. Prawa narodów i mniejszości narodowych po wojnie – sytuacja współczesna
 11. Miejsca zbrodni w przestrzeni publicznej
 12. Organizacje i instytucje działające na rzecz pojednania oraz ich działania i projekty, w tym projekty niezależnych aktywistów

Efekty uczenia się

Słuchacze posiądą wiedzę na temat okresu przejściowego w byłej Jugosławii i sytuacji dotyczącej praw człowieka oraz zdobędą umiejętność krytycznej obserwacji współczesnej kultury politycznej. Dzięki poznanym metodologiom, słuchacze zdobędą narzędzia do analizy przestrzeni symbolicznej oraz wiodących dyskursów (nie tylko na Bałkanach, gdyż są to narzędzia uniwersalne, a Bałkany służą tutaj tylko za przykład jako case study).

Metody pracy

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, łącząc elementy wykładu z prezentacją multimedialną, bardzo ważnym elementem będzie też dyskusja. Kurs bogaty będzie w materiały audio-wizualne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.