Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zdrowie. Szczęście. Samorealizacja

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.10.2018 16:00 - 18:30
2. wtorek 23.10.2018 16:00 - 18:30
3. wtorek 30.10.2018 16:00 - 18:30
4. wtorek 6.11.2018 16:00 - 18:30
5. wtorek 13.11.2018 16:00 - 18:30
6. wtorek 20.11.2018 16:00 - 18:30
7. wtorek 27.11.2018 16:00 - 18:30
8. wtorek 4.12.2018 16:00 - 18:30
9. wtorek 11.12.2018 16:00 - 18:30
10. wtorek 18.12.2018 16:00 - 18:30

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami związanymi ze zdrowiem psychicznym   i somatycznym.

Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zaburzeń o podłożu psychosomatycznym oraz somatopsychicznym.

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami pracy służącymi prozdrowotnemu stylowi życia.

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi sposobami radzenia sobie ze stresem i z bólem.

Tematyka kursu

Psychosomatyka a somatopsychologia

Rodzaje bólu i sposoby radzenia sobie z nim

Zmiana zachowań zdrowotnych, kształtowanie nowych (prawidłowych) nawyków

Filozofia slow w różnych dziedzinach naszego życia

Szczęście w ujęciu eudajmonistycznym i hedonistycznym

W stronę uważnego życia – mindfulness

Wybrane metody pracy z ciałem

Doświadczane trudności – różnorodne sposoby radzenia sobie z nimi (ujęcie psychodynamiczme, behawioralne, poznawcze oraz humanistyczno-egzystencjalne).

Efekty kształcenia

Słuchacz rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z różnych perspektyw.

Słuchacz ma wiedzę na temat stresu oraz różnych rodzajów bólu, posiada również wiedzę na temat przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom chronicznego stresu i bólu.

Słuchacz rozumie pojęcie zdrowia psychicznego i somatycznego oraz posiada podstawową wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia.

Słuchacz umie się odwołać do odpowiedniego ujęcia psychologicznego w celu wyjaśnienia konkretnego problemu (natury psychosomatycznej lub somatopsychicznej) oraz umie dobrać odpowiedni sposób radzenia sobie z nim.

Słuchacz propaguje zasady dbałości o zdrowie psychiczne i somatyczne w swoim najbliższym otoczeniu.

Metody pracy

Praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, wykład.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.