Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Zdrowy głos. Zawodowe użycie i profilaktyka zaburzeń głosu.

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz, dr Joanna Piech-Sławecka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 18.02.2017 10:00 - 13:30
2. sobota 25.02.2017 10:00 - 13:30
3. sobota 4.03.2017 10:00 - 13:30
4. sobota 11.03.2017 10:00 - 13:30
5. sobota 18.03.2017 10:00 - 13:30
6. sobota 25.03.2017 10:00 - 13:30
7. sobota 1.04.2017 10:00 - 13:30
8. sobota 8.04.2017 10:00 - 13:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Opanowanie podstaw teoretycznych z zakresu emisji, higieny i profilaktyki zaburzeń głosu, opanowanie prawidłowej techniki emisji głosu i mechaniki mowy, przygotowanie narządu głosotwórczego do sprawnej i bezpiecznej pracy głosem, nabycie umiejętności „panowania” nad głosem w sytuacji narażenia na stres.

Tematyka kursu

Zawodowe użycie i profilaktyka zaburzeń głosu.

Efekty kształcenia

  1. Zmniejszenie wysiłku głosowego dzięki usprawnieniu funkcjonowania aparatu głosowego
    i artykulacyjnego;
  2. Określenie optymalnej wysokości mówienia, właściwe wykorzystanie rezonansu;
  3. Niwelowanie nieprawidłowych napięć w aparacie oddechowym, fonacyjnym i artykulacyjnym;
  4. Poprawa brzmienia głosu i usprawnienie artykulacji oraz zapobieganie chorobom zawodowym narządu głosu;
  5. Zmniejszenie absencji chorobowej i ograniczenie kosztów związanych z leczeniem chorób;
  6. Nabycie umiejętności „panowania” nad głosem w sytuacji narażenia na stres.

Metody pracy

Część teoretyczna i warsztatowa.

Warsztaty obejmują analizę indywidualnych potrzeb uczestników zajęć i ćwiczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.