Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Zdrowy głos. Zawodowe użycie i profilaktyka zaburzeń głosu

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz, mgr Ewa Kolanus


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 1.02.2019 17:30 - 20:45
2. sobota 2.02.2019 10:00 - 13:15
3. piątek 8.02.2019 17:30 - 20:45
4. sobota 9.02.2019 10:00 - 13:15
5. piątek 15.02.2019 17:30 - 20:45
6. sobota 16.02.2019 10:00 - 13:15
7. piątek 22.02.2019 17:30 - 20:45
8. sobota 23.02.2019 10:00 - 11:30

Collegium Martineum
ul. Święty Marcin 78; 61-809 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Opanowanie podstaw teoretycznych z zakresu emisji, higieny i profilaktyki zaburzeń głosu, opanowanie prawidłowej techniki emisji głosu i mechaniki mowy, przygotowanie narządu głosotwórczego do sprawnej i bezpiecznej pracy głosem, nabycie umiejętności „panowania” nad głosem w sytuacji narażenia na stres.

Tematyka kursu

Zawodowe użycie i profilaktyka zaburzeń głosu.

Efekty kształcenia

 1. Zmniejszenie wysiłku głosowego dzięki usprawnieniu funkcjonowania aparatu głosowego
  i artykulacyjnego;
 2. Określenie optymalnej wysokości mówienia, właściwe wykorzystanie rezonansu;
 3. Niwelowanie nieprawidłowych napięć w aparacie oddechowym, fonacyjnym i artykulacyjnym;
 4. Poprawa brzmienia głosu i usprawnienie artykulacji oraz zapobieganie chorobom zawodowym narządu głosu;
 5. Zmniejszenie absencji chorobowej i ograniczenie kosztów związanych
  z leczeniem chorób; Nabycie umiejętności „panowania” nad głosem w sytuacji narażenia na stres

Metody pracy

- wykład z zakresu anatomii, fizjologii i higieny głosu poparty prezentacją multimedialną,

 • demonstracja i wykonywanie ćwiczeń ukierunkowanych na prawidłową emisję głosu,
 • prezentacja przez studentów wybranych utworów literackich – dyskusja i analiza, wyciąganie wniosków i praktyczna poprawa popełnionych błędów.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Publiczny sprawdzian wystąpienia

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów