Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zdrowy głos. Zawodowe użycie i profilaktyka zaburzeń głosu- część II

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 19.10.2018 17:30 - 20:30
2. sobota 20.10.2018 10:00 - 13:00
3. piątek 26.10.2018 17:30 - 20:30
4. sobota 27.10.2018 10:00 - 13:00
5. piątek 2.11.2018 17:30 - 20:30
6. sobota 3.11.2018 10:00 - 13:00
7. piątek 9.11.2018 17:30 - 20:30
8. sobota 10.11.2018 10:00 - 11:30

Collegium Martineum
ul. św. Marcin 78; 61-809 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Część druga kursu Zawodowe użycie i profilaktyka zaburzeń głosu podczas którego słuchacze kształcą i pogłębiają praktyczne umiejętności zdobyte podczas kursu I st.

Tematyka kursu

 • utrwalenie zdobytych umiejętności podczas kursu I st.
 • poprawność artykulacji i dykcji. Brzmienie głosu.
 • intonacja i frazowanie
 • prozodia w interpretacji, doskonalenie stylu w technice mówienia
 • „przestrzeń słowa”- ćwiczenia brzmienia słowa, jego semantyki. Zabawa słowem
 • ustalenie ewentualnych wad wymowy

Efekty kształcenia

 1. Niwelowanie nieprawidłowych napięć w aparacie oddechowym, fonacyjnym i artykulacyjnym;
 2. Poprawa brzmienia głosu, usprawnienie artykulacji oraz dykcji
 3. Usprawnienie wymowy (technika i wyrazistość)
 4. Poprawa umiejętności technicznych szczególnie w zakresie intonacji i frazowania
 5. Zaznajomienie z podstawowymi  zasadami poprawności językowej.

Metody pracy

 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych w połączeniu z motoryką ogólną ciała
 • demonstracja i wykonywanie ćwiczeń ukierunkowanych na prawidłową fonację, artykulację i dykcję
 • ćwiczenia z zakresu intonacji i frazowania
 • analiza i interpretacja wybranych utworów literackich, etiudy dykcyjne

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Publiczny sprawdzian wystąpienia.