Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Zielono mi- rzecz o współczesnych wyzwaniach ochrony środowiska

Prowadzący: dr Małgorzata Stępniewska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 9.11.2017 16:45 - 18:15
2. czwartek 16.11.2017 16:45 - 18:15
3. czwartek 23.11.2017 16:45 - 18:15
4. czwartek 30.11.2017 16:45 - 18:15
5. czwartek 7.12.2017 16:45 - 18:15
6. czwartek 14.12.2017 16:45 - 18:45
7. czwartek 21.12.2017 16:45 - 18:45

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zdobycie wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko na poszczególnych etapach rozwoju cywilizacji.

Umiejętność identyfikacji form presji na środowisko, skutków środowiskowych oraz reakcji w odniesieniu do różnych sektorów gospodarki oraz wzorców konsumpcyjnych.

Zdobycie wiedzy na temat kierunków i sposobów działań praktycznych dla ochrony poszczególnych komponentów środowiska.

Zapoznanie uczestników z instrumentami zarządzania środowiskiem, w tym prawno-administracyjnymi, ekonomicznymi, planistycznymi i edukacyjnymi

Tematyka kursu

 1. Historia relacji człowiek–środowisko.
 2. Najważniejsze działania podjęte przez człowieka w celu poprawy stanu środowiska w XX w.
 3. Nowe spojrzenie na relacje między człowiekiem a środowiskiem.
 4. Współczesne oddziaływania na środowisko (sektor gospodarczy; konsumenci).
 5. Stan środowiska w Polsce.
 6. Fakty i mity na temat ochrony środowiska.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

 • pozna rozwój relacji między człowiekiem a środowiskiem, z uwzględnieniem specyfiki współczesności
 • zdobędzie umiejętność analizy w ujęciu siły sprawcze – skutki środowiskowe – reakcja dla najważniejszych form aktywności człowieka
 • pozna stan komponentów środowiska w Polsce w aspekcie ilościowym i jakościowym
 • zdobędzie umiejętność własnego spojrzenia na lokalne i globalne problemy ochrony środowiska

Metody pracy

Wysłuchanie wykładów i dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Słuchacz przygotuje we własnym zakresie informację na temat ustalonego z wykładowcą zagadnienia z zakresu ochrony środowiska

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów