Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zintegrowana komunikacja marketingowa

Prowadzący: mgr Magdalena Gajek


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 22.03.2019 17:00 - 20:15
2. piątek 29.03.2019 17:00 - 20:15
3. piątek 5.04.2019 17:00 - 20:15
4. piątek 12.04.2019 17:00 - 20:15
5. piątek 26.04.2019 17:00 - 20:15
6. piątek 10.05.2019 17:00 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Zapoznanie uczestników ze strategicznymi składowymi komunikacji marketingowej,
 • prezentacja komunikacji jako spójnego procesu realizującego cele biznesowe przedsiębiorstwa,
 • pokazanie uczestnikom szerokiego wachlarza narzędzi marketingowych wykorzystywanych w kampaniach promocyjnych,
 • przedstawienie sposobów na integrację kanałów offline i online, a także ich specyfiki,
 • wskazanie metod efektywnej pracy z komunikacją,
 • prezentacja dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów w procesie komunikacji promocyjnej.

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie do komunikacji marketingowej.
 2. Branding i komunikacja wizualna.
 3. Marketing offline.
 4. Trendy w e-marketingu.
 5. Media społecznościowe.
 6. Content marketing.
 7. Wideo marketing.
 8. Public relations.
 9. Personal branding.
 10. Employer branding.
 11. Monitoring i mierzenie efektów komunikacji.
 12. Budowanie strategii wielokanałowej kampanii promocyjnej.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • rozpatrywał komunikację marketingową jako spójny proces realizujący określony cel,
 • świadomy, jak zaplanować kampanie promocyjną,
 • znał narzędzia wykorzystywane w komunikacji marketingowej,
 • umiał efektywnie zarządzać kanałami komunikacji offline i online,
 • rozumiał specyfikę i różnice wynikające ze specyfiki poszczególnych narzędzi,
 • zdolny do zmierzenia efektów komunikacji i bieżącej analizy skuteczności kampanii,
 • posiadał zaktualizowaną wiedzę w oparciu o bieżące trendy,
 • miał kompetencje przydatne na stanowiskach w działach marketingu i PR, w agencjach kreatywnych oraz agencjach komunikacji, jak również na studiach związanych z naukami humanistycznymi.

Metody pracy

 • Case studies (analiza dobrych i złych praktyk na konkretnych przykładach),
 • ćwiczenia językowe (zadania związane z przygotowaniem krótkich tekstów na zajęciach),
 • warsztat, dyskusja,
 • elementy wykładu, prezentacje multimedialne.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie praktyczne.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów