Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zintegrowana komunikacja marketingowa

Prowadzący: mgr Magdalena Gajek


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 22.03.2019 17:00 - 20:15
2. piątek 29.03.2019 17:00 - 20:15
3. piątek 5.04.2019 17:00 - 20:15
4. piątek 12.04.2019 17:00 - 20:15
5. piątek 26.04.2019 17:00 - 20:15
6. piątek 10.05.2019 17:00 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Zapoznanie uczestników ze strategicznymi składowymi komunikacji marketingowej,
 • prezentacja komunikacji jako spójnego procesu realizującego cele biznesowe przedsiębiorstwa,
 • pokazanie uczestnikom szerokiego wachlarza narzędzi marketingowych wykorzystywanych w kampaniach promocyjnych,
 • przedstawienie sposobów na integrację kanałów offline i online, a także ich specyfiki,
 • wskazanie metod efektywnej pracy z komunikacją,
 • prezentacja dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów w procesie komunikacji promocyjnej.

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie do komunikacji marketingowej.
 2. Branding i komunikacja wizualna.
 3. Marketing offline.
 4. Trendy w e-marketingu.
 5. Media społecznościowe.
 6. Content marketing.
 7. Wideo marketing.
 8. Public relations.
 9. Personal branding.
 10. Employer branding.
 11. Monitoring i mierzenie efektów komunikacji.
 12. Budowanie strategii wielokanałowej kampanii promocyjnej.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • rozpatrywał komunikację marketingową jako spójny proces realizujący określony cel,
 • świadomy, jak zaplanować kampanie promocyjną,
 • znał narzędzia wykorzystywane w komunikacji marketingowej,
 • umiał efektywnie zarządzać kanałami komunikacji offline i online,
 • rozumiał specyfikę i różnice wynikające ze specyfiki poszczególnych narzędzi,
 • zdolny do zmierzenia efektów komunikacji i bieżącej analizy skuteczności kampanii,
 • posiadał zaktualizowaną wiedzę w oparciu o bieżące trendy,
 • miał kompetencje przydatne na stanowiskach w działach marketingu i PR, w agencjach kreatywnych oraz agencjach komunikacji, jak również na studiach związanych z naukami humanistycznymi.

Metody pracy

 • Case studies (analiza dobrych i złych praktyk na konkretnych przykładach),
 • ćwiczenia językowe (zadania związane z przygotowaniem krótkich tekstów na zajęciach),
 • warsztat, dyskusja,
 • elementy wykładu, prezentacje multimedialne.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie praktyczne.