Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Zło, magia, egzorcyzmy w Biblii i w tekstach starożytnego Bliskiego Wschodu

Prowadzący: mgr Andrzej Łukasz Jędrzejczak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 14.03.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 29.03.2022 17:30 - 19:00
2. wtorek 5.04.2022 17:30 - 19:00
3. wtorek 12.04.2022 17:30 - 19:00
4. wtorek 19.04.2022 17:30 - 19:00
5. wtorek 26.04.2022 17:30 - 19:00
6. wtorek 10.05.2022 17:30 - 19:00
7. wtorek 17.05.2022 17:30 - 19:00
8. wtorek 24.05.2022 17:30 - 19:00
9. wtorek 31.05.2022 17:30 - 19:00
10. wtorek 7.06.2022 17:30 - 19:00
11. wtorek 14.06.2022 17:30 - 19:00
12. wtorek 21.06.2022 17:30 - 19:00
13. wtorek 28.06.2022 17:30 - 19:00
14. wtorek 5.07.2022 17:30 - 19:00
15. wtorek 12.07.2022 17:30 - 19:00

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z bogatą spuścizną wierzeń starożytnych, w których istotną rolę odgrywało pojęcie zła oraz sposoby kultycznego i rytualnego radzenia sobie z nim.

Tematyka kursu

Czy istnieją demony odpowiedzialne za pomór bydła? Co według autora biblijnego należy zrobić w przypadku pojawienia się trądu na ścianie budynku? Który z demonów był najbrzydszy? I czy warto ryzykować wywołując duchy?

Podczas kursu słuchacze będą mieli okazję do zapoznania się z bogatą puścizną starożytnych wierzeń. W tych to wierzeniach swoje zaszczytne miejsce zajmuje pojęcie zła. Podjęta zostanie próba kulturowego odczytania tego zagadnienia, kontekstów, w jakich ujawnia się zło i sposobów radzenia sobie z nim poprzez stosowanie rozwiązań o charakterze kultycznym i rytualnym, czyli magia, liturgia, ceremonie i egzorcyzmy.

Efekty uczenia się

- uczestnik zna teksty kultury mieszkańców starożytnej Mezopotamii i Lewantu

- uczestnik rozpoznaje strukturę literacką zaklęć, egzorcyzmów

- uczestnik rozumie społeczną potrzebę radzenia sobie ze złem jako zjawiskiem metafizycznym

- uczestnik poznaje metody badań archeologicznych, etnologicznych, historycznych, biblijnych

Metody pracy

Wykład z elementami konwersatorium


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.