Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Zmagania królestw- Anglia i Francja XI-XIII w.

Prowadzący: mgr Wojciech Lorek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.01.2018 18:00 - 19:30
2. wtorek 23.01.2018 18:00 - 19:30
3. wtorek 30.01.2018 18:00 - 19:30
4. wtorek 6.02.2018 18:00 - 19:30
5. wtorek 13.02.2018 18:00 - 19:30
6. wtorek 20.02.2018 18:00 - 19:30
7. wtorek 27.02.2018 18:00 - 19:30
8. wtorek 6.03.2018 18:00 - 19:30
9. wtorek 13.03.2018 18:00 - 19:30
10. wtorek 20.03.2018 18:00 - 19:30
11. wtorek 27.03.2018 18:00 - 19:30
12. wtorek 10.04.2018 18:00 - 19:30
13. wtorek 17.04.2018 18:00 - 19:30
14. wtorek 24.04.2018 18:00 - 19:30
15. wtorek 8.05.2018 18:00 - 19:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z burzliwymi dziejami królestwa Anglii i Francji w XI-XIII wieku, polityką wewnętrzną i zewnętrzną, konfliktami, buntami wewnętrznymi, konsolidacją w zwarte państwa i wieloletnim zmaganiom dynastii Kapetyngów i Normanów a później Plantagenetów o supremację na Zachodzie Europy.

Tematyka kursu

 1. Anglia i Francja- Uwarunkowania polityczne, gospodarcze, kulturowe i społeczne X i XI wieku.
 2. Najazd Normanów na Anglię- przyczyny, analiza militarna i utrwalenie władzy Normanów na podbitych terenach
 3. Feudalizm angielski i francuski a społeczeństwo, wojskowość i gospodarka
 4. Dzieje Anglii pod rządami dynastii normańskiej
 5. Wzrost znaczenia władzy królewskiej i konsolidacja we Francji.
 6. Anarchia i wojna domowa w Anglii 1138-1153.
 7. Anglia pod rządami Henryka II Plantageneta
 8. Wielka Rewolta 1173-1174 przyczyny, przebieg militarny i skutki- analiza wydarzeń
 9. Ekspansja normańska do Irlandii i Walii
 10. Udział Królestwa Anglii i Francji w krucjatach
 11. Walki Ryszarda Lwie Serce i Filipa II Augusta
 12. Upadek potęgi Plantagenetów za panowania Jana bez Ziemi
 13. Rebelia baronów angielskich i Magna Charta
 14. Krucjata przeciw albigensom- ekspansja Francuzów na Południe
 15. Francja pod rządami Ludwika IX Świętego.

Efekty kształcenia

 1. Uczestnik posiada szczegółową wiedzę na temat politycznych dziejów Anglii i Francji w XI-XIII wieku
 2. Potrafi wskazać najważniejsze momenty przełomowe oraz osiągnięcia władców
 3. Analizuje przebieg przyczynowo-skutkowy poszczególnych wydarzeń i potrafi wyciągać własne wnioski.

Metody pracy

prezentacja multimedialna ukazująca: mapy, ilustracje, fragmenty źródeł. Wykład z dyskusją, na temat poszczególnych wydarzeń i postaci


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

odpowiedź ustna na wybrany temat z zajęć

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów