Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Zmagania krzyża i półksiężyca- dzieje wypraw krzyżowych

Prowadzący: mgr Wojciech Lorek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.01.2018 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 22.01.2018 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 29.01.2018 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 5.02.2018 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 12.02.2018 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 19.02.2018 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 26.02.2018 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 5.03.2018 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 12.03.2018 18:00 - 19:30
10. poniedziałek 19.03.2018 18:00 - 19:30
11. poniedziałek 26.03.2018 18:00 - 19:30
12. poniedziałek 9.04.2018 18:00 - 19:30
13. poniedziałek 16.04.2018 18:00 - 19:30
14. poniedziałek 23.04.2018 18:00 - 19:30
15. poniedziałek 7.05.2018 18:00 - 19:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z historią krucjat do Ziemi Świętej 1095-1291 i związanymi z nimi wydarzeniami politycznymi, kluczowymi postaciami oraz wojskowością wypraw krzyżowych zarówno z perspektywy muzułmańskiej jak i chrześcijańskiej.

Tematyka kursu

 1. Historiografia wypraw krzyżowych, geneza krucjat, ideologia krucjatowa a dżihad.
 2. Pierwsza krucjata i założenie państw krzyżowych
 3. Polityka, społeczeństwo, osadnictwo i życie codzienne w łacińskich państwach na Bliskim Wschodzie
 4. Wojskowość wypraw krzyżowych- broń i barwa, taktyka, fortyfikacje, formacje wojskowe
 5. Zakony rycerskie i ich znaczenie dla państw łacińskich
 6. Druga krucjata- święta wojna na wielu frontach
 7. Zmagania z Nur-ad-Dinem i Saladynem. Przewrót w Królestwie Jerozolimskim i klęska pod Hittin
 8. Trzecia krucjata-,, krucjata królów”.
 9. Kryzys idei krucjatowej-IV krucjata
 10. Piąta krucjata- pierwsza wyprawa egipska
 11. Wyklęte krucjaty: Fryderyk II, krucjata baronów i wojna domowa w Outremere
 12. Krucjaty Ludwika IX Świętego
 13. Upadek państw krzyżowych i plany odzyskania Ziemi Świętej. Zagłada templariuszy.
 14. Krucjaty w świadomości- próba oceny i recepcji krucjat w kulturze i świadomości.

Efekty kształcenia

 1. Słuchacz posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń i postaci wypraw krzyżowych
 2. Zna poglądy nauki historycznej na temat krucjat, i wizerunek we współczesnej świadomości
 3. Zapoznał się z przykładami różnorodnych źródeł dotyczących wypraw krzyżowych i ich interpretacją.
 4. Poznaje fachową terminologię dotyczącą wojskowości krucjat, taktykę i strategię oraz podstawową wiedzę na temat uzbrojenia muzułmańskiego i łacińskiego XII I XIII w.
 5. Potrafi dyskutować na wybrane problemy, analizując przyczyny, przebieg i skutki poszczególnych decyzji politycznych i kampanii
 6. Posiada wiedzę na temat ideologii praktyk religijnych krzyżowców, roli Kościoła w kształtowaniu duchowości krucjat i organizacji zbrojnych pielgrzymek
 7. Poznaje, kulturę rycerską, duchową i świecką łacinników i wymianę kulturowo-techniczną Orientu i Europy.
 8. Posiada podstawową wiedzę na temat działalności, organizacji i roli zakonów templariuszy, joannitów i krzyżaków w Ziemi Świętej.

Metody pracy

prezentacja multimedialna ukazująca: mapy, rekonstrukcje broni, barwy i bitew, mapy oraz prezentująca tłumaczenia źródeł narracyjnych. Wykład z dyskusją, analiza źródeł


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustna odpowiedź na wybrany temat z zajęć

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów