Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Znaniecki

Prowadzący: dr hab. Andrzej Przestalski


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 140,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.01.2021 17:30 - 19:10
2. wtorek 9.02.2021 17:30 - 19:10
3. wtorek 23.02.2021 17:30 - 19:10
4. wtorek 9.03.2021 17:30 - 19:10
5. wtorek 23.03.2021 17:30 - 19:10
6. wtorek 6.04.2021 17:30 - 19:10

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Upowszechnienie wiedzy o poglądach socjologicznych Floriana Znanieckiego.

Tematyka kursu

Życie i twórczość Floriana Znanieckiego, światowej sławy socjologa, twórcy polskiej socjologii akademickiej i założyciela Polskiego Instytutu Socjologicznego w Poznaniu. Omówienie jego działalności, głównych dzieł i poglądów.

Efekty kształcenia

1. pogłębienie wiedzy o tradycjach intelektualnych Poznania, 2. znajomość wybranego aspektu historii Uniwersytetu Poznańskiego, 3. poszerzenie perspektywy myślenia o sprawach społecznych.

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny