Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Zrozumieć Rosję: polityka, dzieje i kultura

Prowadzący: dr Bartłomiej Garczyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 11.10.2017 19:00 - 20:30
2. środa 18.10.2017 19:00 - 20:30
3. środa 25.10.2017 19:00 - 20:30
4. środa 8.11.2017 19:00 - 20:30
5. środa 15.11.2017 19:00 - 20:30
6. środa 22.11.2017 19:00 - 20:30
7. środa 29.11.2017 19:00 - 20:30
8. środa 6.12.2017 19:00 - 20:30
9. środa 13.12.2017 19:00 - 20:30
10. środa 20.12.2017 19:00 - 20:30
11. środa 3.01.2018 19:00 - 20:30
12. środa 10.01.2018 19:00 - 20:30
13. środa 17.01.2018 19:00 - 20:30
14. środa 24.01.2018 19:00 - 20:30
15. środa 31.01.2018 19:00 - 20:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z rosyjską historią, kulturą, polityką i aktualnymi problemami putinowskiej Rosji. Wykład ma także za zadanie przybliżenie obrazu współczesnej Rosji, pozwoli to słuchaczom na lepsze zrozumienie wielu wydarzeń, bez których trudno poznać i zrozumieć charakter i psychikę Rosjan.

Tematyka kursu

  1. Historia Rosji – rys historyczny Rosji Carskiej (od powstania Rusi do rewolucji bolszewickiej) i ZSRR (od Lenina do Gorbaczowa).
  2. Federacja Rosyjska – dzieje, geografia, ustrój polityczny, procesy demograficzne, struktura etniczna i religijna.
  3. Kultura rosyjska.
  4. Rosyjska polityka zagraniczna.
  5. Osobliwości cywilizacji rosyjskiej i życia codziennego Rosjan.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu zna podstawowe informacje z zakresu geografii, ustroju politycznego i demografii Rosji. Poznaje węzłowe informacje dotyczące historii Rosji i rozwoju jej państwowości. Po ukończeniu kursu słuchacz orientuje się w podstawowych zagadnieniach dotyczących rosyjskiej kultury, zna wybitnych artystów rosyjskich i ich artystyczne osiągnięcia. Słuchacz rozumie założenia doktrynalne polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i zapoznaje się z osobliwościami życia codziennego Rosjan.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów