Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Zwierzęta starożytnego Egiptu

Prowadzący: mgr Malwina Brachmańska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.10.2021 18:00 - 19:30
2. wtorek 2.11.2021 18:00 - 19:30
3. wtorek 9.11.2021 18:00 - 20:00
4. wtorek 16.11.2021 18:00 - 20:00
5. wtorek 23.11.2021 18:00 - 20:00
6. wtorek 30.11.2021 18:00 - 20:00
7. wtorek 7.12.2021 18:00 - 20:00
8. wtorek 14.12.2021 18:00 - 20:00
9. wtorek 21.12.2021 18:00 - 20:00
10. wtorek 11.01.2022 18:00 - 20:00
11. wtorek 18.01.2022 18:00 - 19:30
12. wtorek 25.01.2022 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem  zajęć  jest  przybliżenie  słuchaczom  postrzegania  świata  zwierząt  i  jego  funkcjonowanie w egipskiej    kulturze.    Podczas    trwania    kursu    zaprezentowane    zostaną    przedstawienia poszczególnych   gatunków   w   sztuce,   konteksty   ich   ukazania,   odniesienia   do   zwierząt w literaturze  oraz  ich  rola  w  gospodarce,  ideologii,  symbolice  i wierzeniach.  Zarysowana zostanie także tematyka badania i interpretacji zbiorów kości zwierzęcych z egipskich stanowisk archeologicznych.

Tematyka kursu

Podczas  wykładów  (na  przykładzie  konkretnych  źródeł  ikonograficznych  i  tekstowych  oraz gatunków zwierząt) omawiane będą następujące tematy:

-  zagadnienia  wprowadzające:  terminologia  oraz  sposób  klasyfikacji  zwierząt  w  starożytnym

Egipcie, źródła, podejście Egipcjan do świata zwierząt

- zwierzęta domowe

- hodowla (i szkodniki)

- przedstawienia zwierząt w środowisku naturalnym; polowania na zwierzęta pustynne, łapanie ptactwa i połów ryb

-   kult   zwierząt   (jego   początki   i   rozwój,   święte   zwierzęta,   zwierzęta   wotywne,   mumie i cmentarzyska zwierzęce)

- rola zwierząt w ideologii królewskiej

- występowanie i znaczenie zwierząt w religii i magii

-  opowieści  i  satyry  –  występowanie  i  symbolika  zwierząt  w  tekstach  literackich,  bajki zwierzęce, przedstawienia na ostrakonach i tzw. „papirusach satyrycznych”

- badania kości zwierzęcych na stanowiskach archeologicznych (jakich informacji o zwierzętach mogą dostarczyć analizy archeozoologiczne; wkład Polaków w egipską archeozoologię).

 

 Nacisk  na  konkretne  zagadnienia  oraz  omawiane  gatunki  zależeć  będzie  od  zainteresowań

uczestników kursu, o które zostaną oni zapytani na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się

Uczestnik  posiadać  będzie  podstawową  wiedzę  o  świecie  zwierzęcym  starożytnego  Egiptu. Wskaże  i  umieści  w  kontekście  najważniejsze  zabytki  z  udziałem  konkretnych  stworzeń  oraz źródła  literackie,  w  których  zwierzęta  lub  przywołujące  je  wyrażenia  symboliczne  odgrywają istotną rolę. Będzie on rozumiał fenomen kultu zwierząt, rozpozna jego najważniejsze ośrodki, rozróżni  i  pokrótce  scharakteryzuje  różne  typy  czczonych  zwierząt.  Będzie  znał  i  rozumiał znaczenie  i  rolę  zwierząt  w  kulturze  starożytnego  Egiptu  na  różnych  etapach  jej  rozwoju.  Na koniec wskaże jakich informacji dostarczają badania kości zwierzęcych i jak przyczyniły się one do rozwoju wiedzy o zwierzętach starożytnego Egiptu.

Metody pracy

Większa  część  zajęć  polegać  będzie  na  przeprowadzeniu  wykładu  przybliżającego  konkretne zagadnienie. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania w każdym momencie jego trwania.

 Dodatkowo, w ramach przygotowania do niektórych wykładów, uczestnicy zostaną poproszeni o zapoznanie  się  z  konkretnym,  dostarczonym  przez  prowadzącą,  tekstem.  Tekst  ten  będzie omawiany wspólnie na początku następnych zajęć i stanowić będzie wprowadzenie do dalszej ich części.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.