Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Zwierzęta w mieście

Prowadzący: mgr Paula Antonina Bednarz


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.01.2021 14:00 - 15:30
2. sobota 30.01.2021 14:00 - 15:30
3. sobota 6.02.2021 14:00 - 15:30
4. sobota 13.02.2021 14:00 - 15:30
5. sobota 20.02.2021 14:00 - 15:30
6. sobota 27.02.2021 14:00 - 15:30
7. sobota 6.03.2021 14:00 - 16:15
8. sobota 13.03.2021 14:00 - 16:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest zaznajomienie się Uczestnika z najczęściej występującymi zwierzętami w mieście, rozpoznawanie gatunków oraz śladów występowania poszczególnych zwierząt. Ponadto, bardzo ważną intencją kursu jest omówienie możliwości obserwacji poszczególnych zwierząt na terenie miasta Poznania. Dodatkowo, celem kursu jest wskazanie Uczestnikowi możliwości i sposobów na pomoc zwierzętom w mieście.

Tematyka kursu

- podstawowe gatunki ptaków występujące w mieście (23.01)
- podstawowe gatunki ssaków w mieście (30.01)
- podstawowe gatunki płazów i gadów w mieście (6.02)
- podstawowe gatunki owadów w mieście (13.02)
- uważność na zwierzęta w mieście (20.02)
- miejsca występowania i możliwości obserwacji poszczególnych gatunków zwierząt w Poznaniu (27.02)
- jak rozważne pomagać zwierzętom w mieście (06.03)
- wielkie podsumowanie (13.03)

Efekty kształcenia

Uczestnik po odbytym kursie:
- będzie posiadał zdolność dostrzegania śladów bytowania miejskich zwierząt
- będzie potrafił rozpoznawać podstawowe gatunki najczęściej występujących w mieście zwierząt
- będzie miał świadomość jak w rozważny sposób można pomagać zwierzętom w mieście

Metody pracy

- wykłady
-prezentacje multimedialne -dyskusje - praca indywidualna -opcjonalnie: lektura tekstów źródłowych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny