Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Zwierzęta w mieście

Prowadzący: mgr Paula Antonina Bednarz


Liczba godzin: 22


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 26.03.2022 14:00 - 15:30
2. sobota 9.04.2022 14:00 - 15:30
3. sobota 16.04.2022 14:00 - 15:30
4. sobota 23.04.2022 14:00 - 15:30
5. sobota 30.04.2022 14:00 - 15:30
6. sobota 7.05.2022 14:00 - 16:15
7. sobota 14.05.2022 14:00 - 16:15
8. sobota 28.05.2022 14:00 - 16:15
9. niedziela 29.05.2022 14:00 - 16:15

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest zaznajomienie się uczestnika z najczęściej występującymi zwierzętami w mieście, rozpoznawanie gatunków oraz śladów występowania poszczególnych zwierząt. Ponadto, bardzo ważną intencją kursu jest omówienie możliwości obserwacji poszczególnych zwierząt na terenie miasta Poznania. Dodatkowo, celem kursu jest wskazanie uczestnikowi możliwości i sposobów na pomoc zwierzętom w mieście.

Tematyka kursu

- Ptaki występujące w mieście (26.03)
- Ssaki w mieście (09.04)
- Gady i płazy w mieście (16.04)
- Owady w mieście (23.04)
- obserwacja zwierząt w mieście (30.04)
- miejsca występowania poszczególnych gatunków zwierząt w Poznaniu (07.05)
- jak rozważne pomagać zwierzętom w mieście – część 1 (14.05)
- jak rozważne pomagać zwierzętom w mieście – część 2 (28.05)
- wielkie podsumowanie – wycieczka w Poznaniu śladami zwierząt (29.05)

Efekty kształcenia

Uczestnik po odbytym kursie:
- będzie posiadał zdolność dostrzegania śladów bytowania miejskich zwierząt
- będzie potrafił rozpoznawać podstawowe gatunki najczęściej występujących w mieście zwierząt
- będzie miał świadomość jak w rozważny sposób można pomagać zwierzętom w mieście

Metody pracy

- wykłady
-prezentacje multimedialne -dyskusje - praca indywidualna -opcjonalnie: lektura tekstów źródłowych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny