Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zwinne zarządzanie projektami. Agile, SCRUM i Kanban

Prowadzący: dr Leonard Dajerling


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 25.04.2020 9:30 - 18:15
2. niedziela 26.04.2020 9:30 - 18:15
3. sobota 9.05.2020 9:30 - 18:15

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami zwinnego zarządzania projektami. Udział w kursie pozwoli nabyć wiedzę i umiejętności pozwalające reagować na problemy powstałe w trakcie trwania projektu. Poznanie podstawowych zasad, różnić pomiędzy podejściem zwinnym a klasycznym pozwoli na wprowadzenie niezbędnych zmian w projekcie w najbardziej odpowiednim momencie. Kurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych nowoczesnym podejściem do zarządzania projektami, a w szczególności: sponsorów, kierowników projektów, członków zespołów oraz członków biur projektów, osób pracujących w środowisku projektowym.

Cele szczegółowe kursu:

 • rozpoznawanie zadań i projektów, w których warto zastosować zwinne podejście;
 • definiowanie wymagań w sposób ułatwiający ich zmianę w trakcie realizacji projektu;
 • zastosowanie podejścia zwinnego (Agile) w swoich projektach;
 • budowanie zwinnego zespołu i aktywne uczestnictwo w trakcie realizacji projektów.

Tematyka kursu

 • Wprowadzenie do zarządzania zwinnego;
 • Porównanie tradycyjnego zarządzania do Agile;
 • Manifest Agile (ang. Agile Manifesto);
 • Budowanie zespołu Agile’owego w organizacji;
 • Co to jest SCRUM?
 • Co to jest Kanban?
 • Poznanie Agile: inicjacja projektu (karta projektu, planowanie i in.);
 • Planowanie wdrożeń, iteracji;
 • Realizacja Agile (raportowanie, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem).

Efekty kształcenia

Uczestnik posiada wiedzę:

 • zna istotę i specyfikę zarządzania projektami zwinnymi;
 • z zakresu realizacji projektu zwinnych;
 • wie czym jest Agile, Kanban i Scrum;
 • zna zasady zarządzania ryzykiem, zmianą projektu i problemami;
 • z zakresu realizacji projektu;
 • dotyczącą zakończenia projektu.

Uczestnik posiada umiejętności:

 • potrafi wskazać na różnice pomiędzy tradycyjnym (kaskadowym) a zwinnym podejściem do zarządzania projektami;
 • potrafi wybrać odpowiednie podejście w ramach planowania projektu;
 • wie, jak zastosować narzędzia i techniki pomagające w realizacji projektu;
 • potrafi odpowiednio dobrać członków do realizacji projektu;
 • dotyczące monitorowania prac i zakończenia projektu.

Metody pracy

Kurs będzie prowadzony formie szkolenia. Metodami będzie część wykładowa oraz multimedialna zapewniona przez prowadzącego. W dalszej kolejności praca na przykładach (Case Studies), praca w grupach oraz dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie teoretyczno-praktyczne.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów