Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zwinne zarządzanie projektami. Agile, SCRUM i Kanban

Prowadzący: dr Leonard Dajerling


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 19.02.2021 16:00 - 20:00
2. sobota 20.02.2021 12:00 - 20:00
3. niedziela 21.02.2021 12:00 - 20:00
4. piątek 26.02.2021 16:00 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami zwinnego zarządzania projektami. Udział w kursie pozwoli nabyć wiedzę i umiejętności pozwalające reagować na problemy powstałe w trakcie trwania projektu. Poznanie podstawowych zasad, różnić pomiędzy podejściem zwinnym a klasycznym pozwoli na wprowadzenie niezbędnych zmian w projekcie w najbardziej odpowiednim momencie. Kurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych nowoczesnym podejściem do zarządzania projektami, a w szczególności: sponsorów, kierowników projektów, członków zespołów oraz członków biur projektów, osób pracujących w środowisku projektowym.

Cele szczegółowe kursu:

 • rozpoznawanie zadań i projektów, w których warto zastosować zwinne podejście;
 • definiowanie wymagań w sposób ułatwiający ich zmianę w trakcie realizacji projektu;
 • zastosowanie podejścia zwinnego (Agile) w swoich projektach;
 • budowanie zwinnego zespołu i aktywne uczestnictwo w trakcie realizacji projektów.

Tematyka kursu

 • Wprowadzenie do zarządzania zwinnego;
 • Porównanie tradycyjnego zarządzania do Agile;
 • Manifest Agile (ang. Agile Manifesto);
 • Budowanie zespołu Agile’owego w organizacji;
 • Co to jest SCRUM?
 • Co to jest Kanban?
 • Poznanie Agile: inicjacja projektu (karta projektu, planowanie i in.);
 • Planowanie wdrożeń, iteracji;
 • Realizacja Agile (raportowanie, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem).

Efekty kształcenia

Uczestnik posiada wiedzę:

 • zna istotę i specyfikę zarządzania projektami zwinnymi;
 • z zakresu realizacji projektu zwinnych;
 • wie czym jest Agile, Kanban i Scrum;
 • zna zasady zarządzania ryzykiem, zmianą projektu i problemami;
 • z zakresu realizacji projektu;
 • dotyczącą zakończenia projektu.

Uczestnik posiada umiejętności:

 • potrafi wskazać na różnice pomiędzy tradycyjnym (kaskadowym) a zwinnym podejściem do zarządzania projektami;
 • potrafi wybrać odpowiednie podejście w ramach planowania projektu;
 • wie, jak zastosować narzędzia i techniki pomagające w realizacji projektu;
 • potrafi odpowiednio dobrać członków do realizacji projektu;
 • dotyczące monitorowania prac i zakończenia projektu.

Metody pracy

Kurs będzie prowadzony formie szkolenia. Metodami będzie część wykładowa oraz multimedialna zapewniona przez prowadzącego. W dalszej kolejności praca na przykładach (Case Studies), praca w grupach oraz dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie teoretyczno-praktyczne.