Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Żywienie w chorobach cywilizacyjnych

Prowadzący: mgr Ewa Bryl


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 26.01.2022 17:00 - 19:15
2. środa 2.02.2022 17:00 - 19:15
3. środa 9.02.2022 17:00 - 19:15
4. środa 16.02.2022 17:00 - 19:15
5. środa 23.02.2022 17:00 - 19:15
6. środa 2.03.2022 17:00 - 19:15
7. środa 9.03.2022 17:00 - 19:15
8. środa 16.03.2022 17:00 - 19:15
9. środa 23.03.2022 17:00 - 19:15
10. środa 30.03.2022 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi założeniami terapii i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z zasadami niefarmakologicznego leczenia chorób. Szczegółowo omówiona zostanie tematyka prawidłowego sposobu odżywiania w poszczególnych jednostkach chorobowych. Elementem kursu będzie również nauka bilansowania jadłospisów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Tematyka kursu

  1. potrzebowanie energetyczne organizmu człowieka
  2. Żywienie w otyłości
  3. Żywienie w cukrzycy typu 2
  4. Żywienie w nadciśnieniu tętniczym
  5. Żywienie w chorobie refleksowej przełyku
  6. Żywienie w chorobie wrzodowej
  7. Żywienie w zespole jelita drażliwego (IBS)
  8. Żywienie w hiperurykemii i dnie moczanowej
  9. Żywienie w kamicy układu moczowego
  10. Żywienie w niedokrwistości

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik zna podstawowe zasady tworzenia diet w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Metody pracy

Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej. Część teoretyczna prowadzona będzie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. W części praktycznej uczestnicy będą brać udział w dyskusji i wspólnym omawianiu przypadków. Przygotowywać będą również zalecenia dla pacjentów oraz przykładowe jadłospisy z wykorzystaniem aplikacji Fitatu oraz próbnej wersji profesjonalnego programu do układania jadłospisów Dietetykpro.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.