Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Organizacja zajęć w Uniwersytecie Otwartym. Nowe ustalenia.

Data publikacji: wtorek, 26.05.2020

Szanowni Państwo,

Jesteśmy w dalszym ciągu w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Uczelnia nasza w tym trudnym czasie, wszystkie swoje poczynania podporządkowała przede wszystkim zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i nauki. Od 11 marca zawieszono w związku z tym zajęcia dydaktyczne, w tym również kursy w ramach Uniwersytetu Otwartego. Uwarunkowania tego zawieszenia zmieniały się, a to utrudniało podjęcie decyzji o możliwościach kontynuowania naszego programu. Co do jednego jednak nigdy nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że warunkiem powrotu do tradycyjnych zajęć jest bezpieczeństwo wykładowców i słuchaczy kursów.

Ostatecznie po kolejnych komunikatach rządu oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor UAM w swym Zarządzeniu nr 455/2019/2020 z dnia 23 maja 2020 podjął decyzje, że wszystkie zajęcia odbywające się na uczelni aż do 30 września 2020 r. muszą być w całości prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (paragraf 2, pkt.1). Dotyczy to również kursów Uniwersytetu Otwartego.

Zdajemy sobie sprawę, iż w przypadku niektórych zajęć, zdalna forma nauczania nie jest możliwa, czy to z uwagi na specyfikę tematyczną danego kursu czy też na zaplecze techniczne prowadzącego i słuchaczy. Te kursy będą musiały być odwołane. Pozostałe mogą być prowadzone online. W najbliższych dniach wyślemy listy, przede wszystkim do słuchaczy z trymestru zimowego oraz do słuchaczy części kursów z trymestru wiosennego, w których przedstawimy warunki odbywania zajęć oraz propozycje terminów. Oczywiście ponowne uruchomienie kursów zależeć będzie od Państwa zgody na ich nową formułę.

Życzymy dużo zdrowia i nadziei, że dobry czas powróci.