Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Aktualności

Stylizowana fotografia budynku Collegium Minus.

Nowy rok akademicki – 2022/2023. Zapraszamy wykładowców UAM do współpracy.

Data publikacji: 30.05.2022

Trwają jeszcze ostatnie kursy trymestru wiosennego w roku akademickim 2021/2022. Był to rok rekordowy – ponad sto kursów dla blisko dwóch tysięcy słuchaczy. Ze względu na stan epidemii większość z nich prowadziliśmy w trybie zdalnym. Dzisiaj jednak zakładamy powrót do zajęć realizowanych stacjonarnie, w budynkach naszej uczelni. Nie zrezygnujemy przy tym z prowadzenia kursów online.  

Informujemy uprzejmie, że przyjmujemy już propozycje wykładowców przygotowania kursów w pierwszym trymestrze jesiennym. Ponieważ zajęcia zaczniemy pod koniec października 2022 roku, zapisy na nie powinniśmy uruchomić we wrześniu. Musimy więc mieć gotową ofertę przed wakacjami.

W tej sytuacji zwracamy się do wszystkich pracowników UAM z prośbą o zgłaszanie tematów zajęć do 3 lipca, by mieć czas na ich opracowanie  i zatwierdzenie przez Radę Programową  UO UAM.

Prosimy o zgłaszanie ofert za pośrednictwem wyznaczonego Pełnomocnika Wydziału  lub bezpośrednio na adres internetowy Biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl.

Liczymy na współpracę  i pomóc w realizacji naszego projektu.