Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Aktualności

Stylizowana fotografia budynku Collegium Minus.

Nowy rok akademicki 2023/2024. Zapraszamy wykładowców UAM do współpracy.

Data publikacji: 28.05.2023

Szanowni Państwo,

Zajęcia w trymestrze wiosennym ruszyły 27 marca. Mimo niełatwych czasów,  rozpoczęło je blisko tysiąc naszych słuchaczy. W wypadku niektórych kursów potrwają one aż do lipca. Następne propozycje pojawią się dopiero we wrześniu, już po wakacjach, w nowym roku akademickim.

Informujemy uprzejmie, że przyjmujemy już propozycje wykładowców przygotowania kursów w pierwszym trymestrze jesiennym. Ponieważ zajęcia zaczniemy w drugiej połowie października 2023 roku, zapisy na nie powinniśmy uruchomić  we wrześniu. Musimy więc mieć gotową ofertę przed wakacjami.

W tej sytuacji zwracamy się do wszystkich pracowników UAM z prośbą o zgłaszanie tematów zajęć do 26 czerwca, by mieć czas na ich opracowanie  i zatwierdzenie przez Radę Programową  UO UAM.

Prosimy o zgłaszanie ofert za pośrednictwem wyznaczonego Pełnomocnika Wydziału  lub bezpośrednio na adres internetowy Biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl.

Liczymy na współpracę  i pomóc w realizacji naszego projektu

Więcej informacji...