Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

O nas

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.

Zajęcia w Uniwersytecie Otwartym trwają trzy trymestry. Przewidujemy w ramach jednego kursu naukowego cykl wykładów lub ćwiczeń i warsztatów trwających od 15 do 45 godzin. Udział w zajęciach jest odpłatny (od 170 zł za cały kurs). Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo. Spotkania odbywać się będą w różnych terminach, najczęściej raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy.

Zapraszamy! Podejmij naukę w jednym z największych i najlepszych uniwersytetów w Polsce. Wystarczy jedna decyzja, a znajdziesz się w salach wykładowych i laboratoriach UAM, wysłuchasz wykładów na najwyższym poziomie. Zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności, dzięki którym rozwiniesz swoje zainteresowania i podniesiesz kompetencje zawodowe. Będziesz mieć możliwość podjęcia dyskusji z autorytetami naukowymi, a jednocześnie spotkania innych pasjonatów i osób o podobnych zainteresowaniach.